Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Arbete med läsförståelse utifrån Genrepedagogiken.

Skapad 2015-08-26 20:49 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Svenska

Ju mer du läser, desto mer saker lär du dig och ju mer du lär dig, desto fler platser kommer du besöka...... Dr Seuss 1904-1991

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Materialet Läsrummet med tillhörande övningsbok- utifrån Genre pedagogiken.

- Olika lässtrategier för att förstå och tolka olika texter från olika medier samt för att kunna urskilja budskap, även det som står mellan raderna.

- Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Så här ska vi göra;

- Arbeta utifrån läromedlet läsrummet samt med tillhörande övningsbok.

Bedömning:

Din förmåga att:

- läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att använda olika lässtrategier.

- göra enkla sammanfattningar av texters innehåll och kommentera och göra kopplingar till sammanhanget i texten.

- sammanställa information till enkla beskrivningar, egna formuleringar med vissa ämnesspecifika ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: