👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema "Kretsar kring el" Röse

Skapad 2015-08-26 22:13 i Norra Vallbyskolan Västerås Stad
"Kretsar kring el" är ett tema i NTA som står för "Naturvetenskap och Teknik för alla" .Det är ett skolutvecklingsprogram som tagits fram på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademin och Ingenjörsakademin. NTA sätter elevernas nyfikenhet och intresse i centrum. Stor vikt läggs vid kommunikation både muntligt och skriftligt.
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik Fysik
Tillgång till elektricitet spelar stor roll för vår vardag och för samhällets utveckling. Vad är elektricitet? Hur fungerar den? Klarar vi oss utan elektricitet?

"Kretsar kring el" är ett tema som bland annat handlar om just dessa frågor.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Innehåll

 • Du kommer att få diskutera och utforska elektriciteten.
 • När använder du elektricitet i din vardag?
 • I vilka delar av världen används det mest elektricitet? Varför?
 • Hur kan vi  spara elektricitet? Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet.                
 • Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa och varför den ibland inte lyser. 
 • Du kommer att få undersöka hur olika lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. 
 • Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns.
 • I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du själv får pröva att dra belysning i en egen tillverkad husmodell.
 • Du kommer också att få jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja använda.

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra.
 • Du kommer att läsa, skriva och redovisa både muntligt och skriftligt
 • Du kommer att koppla och testa olika elektriska kretsar.
 • Du kommer att bygga en husmodell utifrån egna ritningar med inkopplad belysning.
 • Du kommer att se filmer om bland annat olika energikällor.

Mål/ Bedömning

I matrisen Dino kommer dina förmågor att bedömas (titta under fliken matriser). I slutet av temat kommer även eleverna få visa sina kunskaper i en test.

Mål 

 • Planera och genomföra undersökningar av elektriska föremål och kretsar.

 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild. 

 • Ha kunskap om hur vi använder elektricitet till vardags  och hur det kan se ut i övriga världen.

 • Samtala om hur tillgången på elektricitet förändrat människors liv. Jämföra hur det var förr och hur det är i dagens samhälle. Diskutera om hur framtiden kan se ut.

 • Ha kunskap om begreppet "sluten krets". Veta hur man kopplar en sluten krets med hjälp av ett batteri, ledningstråd och en glödlampa. Veta vad ett kopplingsschema är. Kunna rita ett enkelt kopplingsschema.

 • Kunna ge exempel på några material som kan sluta en elektrisk krets (ledare). Kunna ge exempel på några material som inte kan sluta en elektrisk krets (isolator).

 • Veta vad en strömbrytare är och hur en strömbrytare bryter den elektriska kretsen.
 • Förklara på ett enkelt sätt vad begreppet energi innebär.
 • Beskriva sambandet mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte försvinna.
 • Ha kunskap om begreppet energikälla och kunna namnge några energikällor som vi använder. Kan nämna några förnybara energikällor. Kunna jämföra olika energikällors fördelar och nackdelar.
 • Veta varför det är viktigt att spara energi och ge exempel på hur vi kan spara energi. 
 • Veta vem uppfinnaren Edison och hans mest kända uppfinning. 


I bedömningen kommer jag även att titta på din förmåga

att planera och genomföra dina undersökningar

att ställa frågor

att delta och föra samtal samtal vidare

att dokumentera


 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6