Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anatomi - en resa genom kroppen via alfabetet

Skapad 2015-08-27 14:08 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Detta tema handlar om kroppen. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om kroppen, veta vad de olika delarna heter och var de sitter. Syftet är också att öka barnens förståelse för hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar, tex musklerna och varför vi behöver dem, skelettets funktion, matspjälkningen m.m. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder. Vi använder oss av bokstäver, vecka för vecka och jobbar oss igenom både alfabetet och kroppen.
Förskola

Detta tema handlar om kroppen. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om kroppen, veta vad de olika delarna heter och var de sitter på kroppen. Syftet är också att öka barnens förståelse för hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar, tex musklerna och varför vi behöver dem, skelettets funktion, matspjälkningen m.m. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att vi vill veta mera om vår kropp. En fortsättning på vårt tidigare bokstavstema som fick oss att lära oss massor om 'ben' och löpning under bokstaven 'B'. Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt.

Barnens förkunskaper är att vi har muskler, skelett och blod. Hur och var är det delade meningar om. Hjärnan finns i huvudet tror några barn medans några barn tror att den sitter i magen. Några vet att maten som vi äter kommer ut som bajs.

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Barnen är i nuläget väldigt nyfikna på kropp, skelett, tänder och mun som vi inhandlat.

Mål

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi kroppsdelar som börjar på den bokstaven och bygger upp en kropp.

Alla skapar sitt ansikte på en stor bild på väggen. Del för del sätter vi på plats med olika skapande tekniker när kroppsdelen dyker upp med en bokstav.

Alla barnen ska få vara med och plocka i och ur organen i plastkroppen som vi köpt.

Alla barnen ska få vara med att studera vårt öga, vårt öra och våra tänder.

Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp varje kroppsdel och bygger upp en människa i ritad form på samma vägg. Lära sig Majas alfabetssång.

Alla barn ska få plocka former under samlingen.


Under HT-15 och VT-16 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela kroppen


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 1. Göra barnen uppmärksamma på att vi ser olika ut.
 2. Skapa tillfällen där barnen får möjlighet till fin och grovmotorisk rörelse.
 3. Öka barnens kunskaper om kroppen, kroppsdelar och hur kroppen fungerar samt ge barnen tillfällen att uttrycka sina tankar, ställa frågor och kommunicera.
 4. Lära barnen att samarbeta och ta hjälp av varandra.
 5. Lära barnen möjligheterna mha språk.
 6. Lära barnen arbeta med olika skapande material.

Genomförande/Arbetsmetoder

 

 1. Varje måndag kommer det post med en ny bokstav ur alfabetet. Tillsammans tittar vi på bokstavens form och lyssnar på hur den låter. Vi sjunger aktuell visa ur Majas alfabetssånger. Vi hittar kroppsdelar som börjar på bokstaven. Tillsammans bygger vi upp en kropp bit för bit. På vår dokumentationsvägg har vi en första ruta där vi bygger upp en kropp. Bredvid sätter vi upp bokstav för bokstav.
 2. Barnen kommer att få rita självporträt. Innan barnen ritar kommer vi att använda speglar för att titta på hur vi ser ut och vad vi har i vårt ansikte så som tex ögon, hår, näsa. Vi kommer också titta på vilken färg vi har på håret och ögonen, om hårtet är lång, kort och lockigt. Till vår hjälp kommer vi även fota barnen och använda projektorn där vi kan se på storbild hur vi ser ut. Vi bygger upp ett ansikte på väggen bit för bit med olika metoder, rita, måla, klippa, skulptera.
 3. Vi kommer att ha rörelsesamlingar där vi sjunger sånger och ramsor som tränar både fin och grovmotoriken. Vi kommer även träna munmotoriken. Vi kommer att använda oss av Miniröris och massage en gång i veckan samt yoga för att träna på avlappning.
 4. Varje vecka går vi till skogen. Minst en gång. Åldergrupperna väver in både matematik, språk och naturkunskap. Vi pratar om hur vi använder våra kroppar när vi går omkring i skogen. Hur vi använder våra sinnen och organ tex när vi känner efter hur det doftar i skogen.

Utvärdering

Vi pedagoger tycker att det har varit ett fantastiskt bra tema att arbeta med! Under läsåret har vi varje vecka fått med de flesta delarna i läroplanen! Det har varit intressant och spännande, variationsrikt och roligt! Barnen har under hela temat varit intresserade och har velat lära sig mer! De har lärt sig otroligt mycket om kroppen och det har de visat genom att de ritade en kropp i början av temat och en kropp efter temat, vilken utveckling! De kunde benämna otroligt många kroppsdelar och vi har hört från föräldrar att barnen berättar hemma vad vi har lärt oss. Olika kroppsdelar och dess funktioner i kroppen. Vi har fått mycket feedback från barn och föräldrar efter detta tema!

Uppföljning

Vi hänger upp bokstäver på väggen och i taket varje vecka. När en termin har gått blickar vi tillbaka tillsammans med barnen för se hur långt vi kommit.

Under läsåret kommer barnen att få rita sina kroppar som vi kommer att sätta upp på väggen. Vi vill att barnen ska få en större förståelse för sin egen kropp och var kroppsdelarna sitter. Här kan vi följa deras utveckling och se vad barnen tar till sig under temats gång

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: