Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2015-08-27 15:04 i Junibackens skola Ludvika
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik
Under hösten kommer vi att jobba med decimaltal, procent, geometri, algebra och koordinatsystem i vår mattebok.

Innehåll

Avsnitt 1

 Vi kommer att diskutera matte i storgrupp, ni kommer att jobba enskilt i er mattebok och ni får också arbeta med matte på praktiska sätt. Ni ska lära er att använda ord och begrepp som hör till det matematikomåde vi arbetar med.

Kap.1: tusendel, decimaltal, tiondel, hundradel

Kap. 2:hel, halv, fjärdedel, femtedel, rea, rabatt, procent, sannolikhet, chans, risk

Kap.3: area, omkrets, bas, höjd, parallell, romb, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig, likbent, kub, klot

Kap.4: koordinatsystem, y-axel, x-axel, origo, typvärde, median, medelvärde

Kap.5: obekanta tal, algebra, uttryck, likhet, ekvation

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Tal
Begrepp decimaltal
Omvandling Ex: 5 dm=0,5 m 7mm= 0,007m
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli i ett decimaltal.
Kunna storleksordna decimaltal.
Kunna räkna med decimaltal i addition.
Tal
Kunna räkna med decimaltal i subtraktion,
Kunna räkna med multiplikation.
Kunna räkna med decimaltal i division.
Problemlösning med decimaltal
Bråk
Begreppet bråk
Kunna läsa och skriva bråk.
Veta vad som menas med täljare och nämnare.
Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kunna räkna ut en viss dela av ett antal, tex 3/5 av 20.
Kunna jämföra bråk.
Problemlösning bråk
Geometri
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Statistik
Kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagrameller linjediagram.
Kunna beräkna medelvärde.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta ur en text när du ska lösa matematiska uppgifter.
Du kan ta hjälp av att rita en bild för att lösa ett matematiskt problem.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att leta mönster i tal och bild.
Du ska kunna att division är motsats till multiplikation och att subtraktion är motsatsen till addition.

Kommentar


Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: