Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 - Holidays

Skapad 2015-08-27 15:42 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering för engelskundervisningen andra delen av höstterminen 2016 i årskurs 4.
Grundskola 4 Engelska
Holidays - Vi kommer att arbeta med högtider, djur och tid

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

Innehåll

Följande områden kommer vi att arbeta med under andra delen av höstterminen

 • Högtider

 • Djur/husdjur

 • Klockan

Stor vikt läggs på att eleverna ska vara aktiva och tala mycket med varandra. Eleverna får öva på att tala, lyssna och läsa.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • följa budskap och instruktioner

 • genomföra muntliga och lätta skriftliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

 • delta i dialoger

 • delta i samtal under lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Tala engelska
T.ex. presentation, samtal, dialog, meddelanden, instruktioner.
 • En
Har svårigheter att uttrycka sig på engelska i dialog och samtal med andra.
Kan uttrycka sig på ett grundläggande sätt i dialog och samtal med andra.
Kan uttrycka sig på ett bra sätt i dialog och samtal med andra.
Kan uttrycka sig på ett mycket bra sätt i dialog och samtal med andra.
Utveckla det talade språket
Förmåga att använda olika metoder för att lättare bli förstådd.
 • En
 • En
Har svårigheter att använda någon metod för att förstå och göra sig förstådd i talad engelska.
Kan använda någon metod på ett grundläggande sätt för att förstå och göra sig förstådd i talad engelska.
Kan använda någon metod på ett bra sätt för att förstå och göra sig förstådd i talad engelska.
Kan använda någon/några metod/er på ett mycket bra sätt för att förstå och göra sig förstådd i talad engelska.
Välja och använda engelska
Förmåga att välja och använda engelska när man pratar och skriver.
 • En
Har svårigheter att välja och använda enkel engelska från olika medier i egen tal och skrift.
Kan välja och använda enkel engelska från olika medier på ett grundläggande sätt i egen tal och skrift.
Kan välja och använda enkel engelska från olika medier på ett bra sätt i egen tal och skrift.
Kan välja och använda engelska från olika medier på ett mycket bra sätt i egen tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: