Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Kristna inriktningar och kristendomen i Sverige

Skapad 2015-08-28 09:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska eleverna få kunskaper om kristendomen och utveckla sina förmågor att använda dessa kunskaper för att beskriva samband och föra resonemang. Det som kommer att beröras är:

 • Protestantiska kyrkan
 • Katolska kyrkan
 • Ortodoxa kyrkan
 • Likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna.
 • Kristendomens utveckling och förändring i Sverige.
 • Sambandet mellan kristendomen och det svenska samhällets utveckling.

Undervisning/arbetssätt

Undervisningen kommer bestå av flera olika moment så som.

 • Filmklipp
 • Helklassgenomgångar
 • Gruppdiskussioner
 • Fältstudier
 • Enskilt arbete

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång samt efter att arbetet är avslutat och då i form av en samlad bedömning. 

Kunskapskrav - det som bedöms är:

 • Dina kunskaper om kristendomen och du visar dessa kunskaper genom att beskriva det viktigaste som de tror på inom religionen.
 • Dina kunskaper om de heliga skrifterna och andra viktiga skrifter.
 • Dina kunskaper om hur religionen visar sig i samhället och olika handlingar som de troende inom religionen utför.
 • Dina resonemang när du jämför de olika inriktningarna.  När du jämför ska du resonera om likheter och skillnader.
 • Dina beskrivningar av samband och dina resonemang om hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället. Det vill säga beskriva sambanden mellan religion och samhälle. När du gör din beskrivning ska du visa hur religionen och samhället hänger ihop och resonera om detta.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristna inriktningar och kristendomen i Sverige VT-15

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Eleven har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonemang
För resonemang kring likheter och skillnader inom och mellan de kristna inriktningarna som är
Resonemang saknas
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Samband och resonemang
Beskriver samband och för resonemang kring hur religioner påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Samband eller resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: