Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans/Quintus

Skapad 2015-08-28 09:54 i Myran Dibber Sverige AB
Tillsammans med Quintus som verktyg arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att utveckla färdigheter hos barnen genom att barnen får arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra. Att ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa uppskattning. För att skapa en trygg i barngrupp med Vi-känsla kommer vi arbeta med Quintus genom olika aktiviteter.
Förskola

BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT Under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 kommer vi arbeta med värdegrundsvertyget tillsammans där vi får hjälp av en nalle som heter Quintus.Quintus kommer att vara med oss varje dag i våra samlingar och aktiviteter.

Innehåll

BAKGRUND

Nu när vi är en ny barngrupp med några nya barn vill vi skapa Vi-känsla i gruppen. Med hjälp av Quintus kan vi arbeta med olika frågor som samarbete, visa respekt till varandra, ta ansvar samt att visa uppskattning för varandra.

MÅL


Målet är att alla respekteras för den man är och att alla barn ska känna sig trygga och våga ta plats i gruppen, att lösa konflikter på ett positivt sätt.

METOD - GENOMFÖRANDE

Quintus kommer att hjälpa barnen hur vi ska förhålla oss till varandra och Quintus kommer att berätta för oss hur en bra kompis ska vara

en bra kompis som lyssnar

en bra kompis som delar med sig

en bra kompis som säger snälla saker

en bra kompis som hjälper mig.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar det vi gör med barnen där kan man följer barns utveckling och lärande och aktiviteter.Arbetet kommer dokumenteras genom fotografering och observationer

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer reflekteras och utvärderas av både pedagoger och barn i slutet av höstterminen.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: