Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans organsystem

Skapad 2015-08-28 11:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Mål, arbetssätt och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet människans organsystem
Grundskola 5 Biologi
Hur fungerar vår kropp egentligen? Klarar vi oss utan vissa organ?

Innehåll

Såhär arbetar vi:

På NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt för att lära oss så mycket som möjligt. Vi kommer utgå ifrån olika texter, söka fakta på nätet och i böcker. Utifrån detta kommer vi att ha gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass, där varje elev ansvarar för att lyssna och delta i diskussionerna. Vi kommer läsa texter och svara på frågor, se på film och vid behov göra praktiska övningar samt experiment. Detta arbetsområde kommer pågå i cirka 8 veckor.

 

Koppling till läroplan: Centralt innehåll och syfte

Centralt innehåll:

  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar
  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

 

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar, organens namn, hur organen ser ut, var organen är placerade i kroppen, hur organen fungerar och hur organen samverkar med varandra. Genom undervisningen kommer eleverna också att utveckla följande:

  • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
  • genomföra systematiska undersökningar
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 

Du ska arbeta med och utveckla dina kunskaper om följande:
Celler
Huden
Skelett
muskler
hjärtat och blodet
andningsvägarna
mag- och tarmsystemet
nervsystemet

Mål:
Namn på olika organ och några viktiga ben i kroppen (ovan skrivna)
Ha kännedom om hur skelett, hud och muskler är uppbyggda och vilken nytta vi har av dem
Ha kännedom om organens utseende
Veta vart organen är placerade
Känna till hur vissa organ samarbetar
Veta varför dessa organ är viktiga, hur de fungerar och varför vi behöver dem

 

Matriser

Bi
Människans organsystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Jag kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen som är relevanta för ämnet
Jag kan samtala och diskutera frågor som röra hälsa och människokroppen, samt ställa frågor som leder samtalet och diskussionen framåt
Jag kan samtala och diskutera frågor som röra hälsa och människokroppen, samt ställa frågor som leder samtalet/diskussionen framåt och som kan fördjupa dem, tex att kunna ställa följdfrågor.
Blodet
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad blodet består av (vita och röda blodkroppar, blodplättar och blodplasma) och någon av de viktigaste funktionerna som blodet har (åka runt i hela kroppen)
Jag kan beskriva vad blodet består av samt skilja på dessa, (röda blodkroppar transporterar runt syre, vita blodkroppar skyddar mot infektioner osv). Jag kan också förklara några viktiga uppgifter som blodet har och förklara dessa tydligare.
Jag kan beskriva vad blodet består av och jag kan förklara vilken uppgift alla beståndsdelar har. Jag kan förklara blodets olika funktioner med korrekta begrepp.
organ
Celler Huden Skelett muskler hjärtat lungor tarmar lever njurar
Jag kan namnen på några organ, vet vart de sitter och några egenskaper. Tex: Hjärtat - pumpar runt blod i hela kroppen. Lungor- föra syre från inandningsluften till blodet och att transportera ut koldioxid från blodet till utandningsluften.
Jag kan namnen på flera organ, vet vart de sitter och jag kan förklara flera olika egenskaper samt resonera varför de är viktiga.
Jag kan namnen på flera organ, vet var de sitter och jag kan förklara och resonera dess egenskaper med passande begrepp, samt se några samband i människokroppen, tex: hjärta - blod - lungor.
Matspjälkningen
Jag kan enkelt förklara matens väg genom kroppen (vilka organ som samarbetar) och jag kan förklara vad som händer i något organ, tex: vad som händer i magsäcken.
Jag kan förklara matens väg genom kroppen och förklara vad som händer i FLERA organ.
Jag kan tydligt förklara matens väg genom kroppen, hur näringen tas upp och hur det omvandlas i kroppen. (förbränning, kemiska reaktioner)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologiska sammanhang. Organsystem
Kunna förklara hur olika organ eller delar samarbetar med varandra. Tex: Nervsystemet (hjärna, ryggmärg, nerver.) Blodomloppet (hjärta, blodkärl, blodet).
Kunna förklara några sammanhang och kunna se något samband mellan olika delar i kroppen, tex att det finns ett samband mellan skelettet och immunförsvaret eftersom att de vita blodkropparna bildas i benmärgen.
Kunna se och tydligt förklara flera olika samband i kroppen, tex att det finns samband mellan blodet och immunförsvaret, eftersom att blodet innehållet vita blodkroppar - som försvarar oss mot bakterier.
Söka information
Kan söka information i olika källor, kan säga något om den valda källan och om information är lämplig - för att sedan kunna använda informationen för att skapa texter/bilder med viss anpassning till det vi jobbar med.
Kan söka information i olika källor, kan ge några orsaker om källan och informationen är lämplig och användbar - för att sedan kunna skapa texter/bilder med anpassning till det vi jobbar med
Kan söka information i olika källor, kan mycket tydligt förklara om källan och informationen är lämplig och användbar - för att sedan kunna skapa texter/bilder med
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: