👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Idrott och hälsa årskurs 5.

Skapad 2015-08-28 11:23 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 5 Idrott och hälsa

"Den viktigaste delen i simtaget är början och slutet. Och så där emellan förstås." Anders Holmertz, svensk simlegend

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • samarbeta och respektera andra.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten..
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att kunna:

 • använda olika former av redskap i ditt idrottsutövande.
 • delta i lekar, spel och idrotter samt förstå innebörden av att följa regler till dessa.
 • dansa och röra dig till musik.
 • simma.
 • förebygga skador vid idrottsutövande.
 • förstå vikten av god hygien.
 • orientera.
 • hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.
 • förstå allemansrätten.
 • bedriva friluftsliv.

Bedömning


Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i ett sträck utan vila.
 • hoppa/dyka på djupt vatten och därefter simma in till kanten.
 • röra sig i olika sammanhang (grovmotorik)
 • röra sig till musik.
 • förstå och följa en karta (orientering).
 • livrädda vid vatten med hjälp av olika redskap.
 • planera, genomföra och utvärdera egna idrottsaktiviteter.

 

Undervisning

Under läsåret kommer vi att jobba med följande:

 • Simning. Fokus ligger på simkunnighet och livräddning. Badvett och isvett.
 • Kartkunskap och orientering.
 • Eventuellt en vinterfriluftsdag på samma plats som hajken på våren i 4:an. Allemansrätten.
 • Dans och rytmik.
 • Friidrott (60m, 800m, kula, kast med liten boll, höjdhopp, längdhopp).
 • Redskapsgymnastik.
 • Basket, handboll, volleyboll, innebandy, baseball och fotboll.
 • Racketsporter (bordtennis, badminton och minitennis).
 • Kondition och styrka (vi pratar om olika sätta att träna, skaderisker, förebyggande av skador).
 • Lekar (laglekar och individuella lekar).
 • Eleverna får under vissa perioder planera och utvärdera sin egen idrott.
 • Eleverna ges möjlighet att träna på sitt ledarskap genom att planera och genomföra lektioner.

Grunden för all undervisning är leken. Är det t ex basket vi arbetar med utgår vi från lekövningar i basket och jobbar oss sedan uppåt mot det färdiga spelet.
I den teoretiska undervisningen används smartboard och projektor som ett redskap för att bättre synliggöra det vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6