Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk family, ht18

Skapad 2015-08-28 12:40 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk family. Arbetet kommer att bygga på olika texter och övningar som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. Tre olika förmågor kommer att bedömas: tala (samtala), höra och skriva (interaktion)
Grundskola 8

Innehåll

Kursplan i engelska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kommunikationens innehåll

 

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att läsa olika texter som finns i avsnittet Let's talk family och även jobba med tillhörande övningar i övningsboken. Vidare kommer du att få skriva ett brev (innehållet kommer), öva /bli bedömd på hörförståelse och samtala i grupp.

Visa vad du lärt dig

Samtal

Hörförståelse

Brev

Tidsram

v.34-39 (40)

Bedömning

 

Matriser

Kunskapskrav engelska 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Förstå & uppfatta detaljer
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt i **någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt i **någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **i huvudsak fungerande** strategier som **i viss mån löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **väl fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen **och för den framåt på ett konstruktivt sätt**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: