Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och friluftsliv

Skapad 2015-08-28 15:54 i Sunnansjö skola Ludvika
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
-Hjälp! var är jag? -Hur var det nu igen? får jag plocka de där svamparna?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig karttecknen och att hitta med hjälp av kartan.

Du ska få lära dig vad du får och inte får göra då du vistas i skog och mark.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vid genomgång av karttecken 
 • Genom att se på film om orientering och om allemansrätten
 • Genom punktorientering i närmiljön 
 • Genom att diskutera olika vägval vid orientering
 • Genom att vistas i skogen och då delta i samtal om allemansrätten

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Dina kunskaper om allemansrätten.

Din orienteringsförmåga.

Ditt praktiska genomförande av aktiviteter i naturen.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussioner, vid orientering, vid utevistelser och genom skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: