Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

More English

Skapad 2015-08-28 16:54 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi fortsätter att lyssna, läsa, prata och skriva engelska.
Grundskola 5 Engelska
Vi fortsätter att lyssna på, läsa, prata och skriva engelska.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i engelska är att eleven ska:
- förstå engelska så mycket som möjligt
- utveckla en vilja att kommunicera på engelska
- kunna göra sig förstådd

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Centralt innehåll

Vi jobbar med att:
- lyssna på talad engelska från läraren, kamrater, ljud och filmer, i syfte att förstå
- läsa texter
- samtala om aktuella ämnen
- kommunicera runt bilder
- skriva övningsuppgifter
- skriva om vardagliga saker utifrån eleven själv
- skriva texter av olika slag, vilket knyter an till arbetet i svenska, samt presentera dessa
- presentera arbeten i grupp/klass
- prata om grammatiska strukturer

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav

Jag bedömer hur du:
- visar att du förstår det som sägs
- visar att du vill och kan läsa texter som vi övat på
- deltar i samtal om dig själv och om aktuella ämnen
- deltar i samtal när vi ser på bilder
- skriver de texter som är aktuella
- presenterar arbeten i grupp eller klass
- tar till dig och använder den grammatik vi pratar om
- är aktiv på lektionerna

Matriser

En
More English

Förstå tal
Eleven har en bit kvar.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska.
Förstå skrift
Eleven har en bit kvar.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter.
Uttrycka sig muntligt
Eleven har en bit kvar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven har en bit kvar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Deltagande och aktivitet
Eleven deltar i lektioner och aktiviteter.
Eleven deltar relativt aktivt i lektioner och aktiviteter.
Eleven deltar aktivt i lektioner och aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: