👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning åk 4

Skapad 2015-08-28 19:24 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matematik
Grundskola 4 Matematik
Tänker du att matematik bara är att räkna i en bok? Då får du tänka om! Vi lär alla på olika sätt. Hur fungerar din hjärna bäst? Vi tänker och räknar tillsammans.

Innehåll

Syfte

 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Vad säger läroplanen?

 • Rationella tal och deras egenskaper
 • Positionssystemet
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Vad ska vi lära oss?

 • Räknemetoder för alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • Huvudräkning.
 • Uppställning med algoritmer i alla fyra räknesätten.
 • Multiplikationstabellerna

Vilka förmågor ska vi utveckla?

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - Hur ska vi visa våra förmågor och vad vi lärt oss?

 • Genom muntliga redovisningar
 • Genom diskussioner
 • Genom skriftliga uträkningar och förklaringar
 • Genom din dokumentation i din lärlogg

Begrepp

Addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, position