Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Skrivprocesser/ Textgenrer

Skapad 2015-08-28 22:59 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Svenska
...

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här kommer vi att arbeta:

- instruktioner i helklass där vi  läser texter  och tittar på texter inom olika genrer.

Vi kommer att öva på förmågan att:

- förstå vad som är typiskt för en viss texts uppbyggnad

- förstå syftet med olika typer av texter

- förstå att mottagaren avgör vilken typ av text jag bör välja att skriva

- enskilt arbete med skrivprocessen

- kamratrespons på varandras texter

- öva upp förmågan att redigera texter utifrån respons

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande genom:

- samtal där jag stämmer av att du känner till vad som är typiskt för en viss texttyp

- inlämnade egenproducerade texter inom olika genrer

-hur du bearbetar dina texter med hjälp av respons

- att du är källkritisk då du söker information och väljer innehåll till dina texter

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: