Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 - E.T.

Skapad 2015-08-29 11:08 i Kattarps skola Helsingborg
I det här avsnittet läser du texter om E.T., Halloween och den amerikanska skolan.
Grundskola 6 Engelska
I det här avsnittet läser du texter om E.T., Halloween och den amerikanska skolan.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Konkreta mål

I arbetsområdet E.T. ska du få möjlighet att utveckla dina förmågor.
Genom att:
-  läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse
-  återberätta  och prata om texterna och öva på dialoger, övar vi på att prata engelska själva
-  skriva om det vi läst övar vi att skriva engelska
-  arbeta med grammatik övar vi på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer korrekt
-  lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska
 

Planering för arbetsområdet....

Här skriver du en kort inledning/beskrivning.

Under ca fyra veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet E.T. i ämnet engelska. Genom att arbeta med det här området på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.Du kommer att lära dig ord och fraser som handlar om vänskap och skola. Grammatiken handlar om presens av verben be och have och hur man använder have got. Förutom läroboken, arbetsbok och skönlitterära texter, kommer vi att arbeta med arbetsblad med grammatik, använda hörförståelseövningar och se engelska filmer för att ytterligare träna det engelska språket.

Bedömning - vad och hur?

Din förmåga bedöms under hela kapitlet genom att:

- du får tala om texterna och visa vad du förstått av dem
- du visar att du kan berätta om E.T. muntligt och skriftligt
- du visar att du kan använda nya ord och fraser från texterna
- du visar att du kan använda verben be och have
- du visar att du förstår både talad och skriven engelska 
I slutet av kapitlet har vi repetition och prov ( muntligt och skriftligt).


 

  Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

  Vi läser och lyssnar på texter tillsammans och på egen hand. Vi övar på att återberätta texterna för varandra och hjälpa varandra med frågor för att komma vidare i berättelsen.Vi övar på dialoger. Vi arbetar med grammatik och lär oss använda verben be, have och have got i olika övningar. Vi skriver en sammanfattning av texten med hjälp av stödord och bilder. Vi tränar på att berätta texten för varandra. Vi använder datorn både i skolan och hemma.
  Varje vecka har vi en läxa - oftast med ord eller fraser.
  Vi avslutar med prov på området.
  Kunskapskraven för åk 6 finns inlagda som matris.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
   En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
   En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
   En

  Matriser

  En
  ENGELSKA kunskapskrav åk 6

  Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  E
  C
  A
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: