Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2015-08-29 12:52 i Elinebergsskolan Helsingborg
Matematik i åk 2 enligt tjänstegarantin i Helsingborgs kommun.
Grundskola 2
I matematik arbetar vi med laborativt material, har matematiska samtal, använder digitala verktyg, arbetar med problemlösningsmaterialet kängrumatematik från NCM och arbetar med matematikboken Prima.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde
jämföra storleksordna och dela upp naturliga tal
beskriva mönster i enkla talföljder
hantera matematiska likheter med naturliga tal och förstå likhetstecknets betydelse
förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra

med hjälp av addition och subtraktion räkna i huvuder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet
0-20
bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar
beskriva föremål och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar

beskriva jämföra och ange tvådimensionella geometriska objektgöra enkla beskrivningar och jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.

Kopplingar till läroplan

 •  Olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter
 •  Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen
 •  Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande
 •  Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer
 •  Utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda

Så här arbetar vi

Vi använder laborativt material för att skapa förståelse.

Vi använder digitala verktyg för att träna färdigheter med hjälp av olika spel.

Vi pratar matematik.

Vi har gemensamma huvudräkningsuppgifter med problemlösning, kängrumatematik.

Eleverna löser uppgifter i matematikböcker.


Detta kommer vi att bedöma

Tal

 • Läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100.
 • Jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0 - 100.
 • Beskriva mönster i enkla talföljder.
 • Hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0 - 20

Räkna

 • Förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
 • Med hjälp av addition och subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
 • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0 - 100.

Mätning och rumsuppfattning

 • Beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar.
 • Beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt.
 • Göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.

 

Vi kommer att bedöma detta med hjälp av diagnoser och fortlöpande observationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: