Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skolår 1

Skapad 2015-08-30 12:52 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Du kommer att träna din förmåga att prata, lyssna och berätta för andra både muntligt och skriftligt.
Du kommer att träna din förmåga att förstå sambandet mellan bokstävers ljud.
Du kommer bekanta dig med några författare och illustratörer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Detta ska du lära dig:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med att skriva egna texter/berättelser där du kan bestämma  en egen handling genom att se bilder eller skapa egna bilder. Dessa kommer du även att få läsa upp för andra. Du kommer att träna på att forma bokstäver, både stora och små. Du kommer att få läsläxa varje vecka som anpassas efter din läsförmåga. Du ska få kännedom om olika typer av texter och vi kommer att lyfta skillnader och likheter. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du kommer att bedömas genom att du utvecklat dina förmågor att:

-Att du deltar aktivt både enskilt och i grupp. Skriva egna sagor, faktatexter samt lyssna och berätta för andra. Förstå sambandet mellan bokstäver och ljud. Känna till några författare och illustratörer

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: