Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv

Skapad 2015-08-31 09:02 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
I många hundra år arbetade de flesta människor på landsbygden och skötte åkrar och djur. Nu för tiden räcker det om två procent arbetskraften arbetar inom jordbruket för att förse oss i Sverige med mat. Idag finns det otroligt många olika yrken att välja bland och nya tillkommer hela tiden. De inkomster människor får genom sina arbeten används sedan för att köpa varor och tjänster, i en del av samhällsekonomin.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Sh
    Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid enskilt arbete samt vid grupparbete resonerar du kring hur individer och samhällen påverkar varandra.

Utifrån dina kunskaper om arbetsmarknaden och samhällsekonomin visar du på orsaker och konsekvenser mellan dess olika delar.

I olika moment resonerar du om arbetsmarknaden utifrån olika perspektiv.

 I ditt arbete använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp på ett riktigt sätt.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om hur arbetsmarknaden och samhällsekonomin ser ut.

Din förmåga att se samband inom arbetsmarknadens och samhällsekonomins olika delar.

Din förmåga att använda dig av centrala begrepp som hör till ämnet.

Din förmåga att resonera kring sambandet mellan individ och samhälle.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer gå igenom hur arbetsmarknaden ser ut och hur den har förändrats över tid samt de spelregler som gäller för samhällsekonomin genom föreläsningar, filmvisningar och eget arbete.

Vi tittar på olika faktorer som påverkat arbetsmarknadens utveckling. Vi tittar på orsaker och konsekvenser.

Vi tittar på skillnaderna mellan marknadsekonomi och planekonomi.

Vi berör grunderna för hög- och lågkonjunkturer och hur de påverkas av penning- och finanspolitik.

För att fördjupa våra kunskaper kommer vi att genomföra företagsbesök.

Dokumentation

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: