Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojkarna - en provocerande bok

Skapad 2015-08-31 10:25 i Torpskolan Lerum
Läsning av boken pojkarna - ett sätt att öva lässtrategier.
Grundskola 8 Svenska
Högläsning och självläsning med uppgifter till!

Innehåll

Mål, kunskaper och färdigheter

Arbetet med boken Pojkarna, mål, kunskaper och arbetssätt

Mål:

 1. Föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang muntligt och skriftligt om bokens budskap och hur verket påverkats av sin författare.
 2. Att kunna skriva med god språklig variation, väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer genom att skriva välutvecklade sammanfattningar av texten och reflektioner om texten.
 3. Bli bättre på att använda lässtrategierna och därigenom få en förbättrad läsförståelse.  

Hur arbetar vi med målen?                     

Du ska under hela arbetsprocessen hålla frågan om vilket bokens budskap kan vara. Du ska dessutom tänka på varför du tror det.  

Hur påverkas en bok av sin författare? Böcker påverkas av vilken tid och miljö har författaren levt i/lever i. Vilket kön författaren har. Om författaren tillhör underklass, medelklass eller överklass, alltså har författaren levt som fattig eller rik? Vilka idoler/förebilder har författaren påverkats av och naturligtvis vilka ämnen författaren är intresserad av.

LÄSSTRATEGIER, EN REPETITION  

 1. Förutsäga – Vad kommer det här att handla om? Vad vet jag innan jag läser? (Det sista gäller mest lärobokstexter och kanske tidningstexter.)
 2. Göra inferenser. Det betyder att man visualiserar=ser det man läser. Om du t ex läser om en träningsväska eller spanskabok ser du din egen träningsväska eller spanskabok i huvudet, helt enkelt för att det är så de föremålen ser ut för dig.
 3. Ställa frågor;

På raden – det som frågas efter står tydligt i texten.

Mellan raden – Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och/eller dra egna slutsatser.

Bortom raden – För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att göra kopplingar till andra texter, filmer, händelser och så vidare. 

Textkopplingar är;

Text till jag – du känner igen något i texten från ditt eget liv.

Text till text – du känner igen något i texten från något annat du läst.

Text till omvärld – du känner igen något i texten från något som hänt i världen/världshistorien.

 1. Klargöra otydligheter = jag fattar inte, då måste jag ta reda på det som behövs för att förstå. Det kan vara att slå upp ord, fråga någon som vet eller googla (se upp med vart svaret kommer ifrån.)
 2. Sammanfatta för dig själv vad du läst. Är texten något du ska lära dig, i t ex NO eller So, gör det skriftligt. Är det en skönlitterär bok räcker det att göra det tyst för sig själv, om du inte ska skriva läsdagbok så klart.

Livet är inte rättvist, eller hur? Några gör alla de här sakerna helt utan att tänka på det och andra måste faktiskt lära sig dem för att bli bättre på att förstå de texter de läser. 

Att föra resonemang 

Hur gör man när man för ett resonemang? Alltså resonerar? Du ska resonera om bokens budskap och om hur boken påverkats av författaren och hennes liv.

Resonerar och argumenterar gör vi varje dag med oss själva och andra. T ex:

"Hmm ska jag ta bussen eller cykeln till skolan? Det kan bli regn, men å andra sidan så ska jag äta pizza till lunch så jag behöver röra på mig. Det får bli cykeln, då slipper jag träna ikväll." = Resonemang

Eller: "Mamma, kan jag vara ute till tio ikväll? Nej det är skola imorgon och du har läxor. Men, vi har sovmorgon och jag gjorde läxorna på arbetspasset. Dessutom har jag städat mitt rum och diskat. Ja, ja, okej då." = argumentation (Vilket ni tränade på förra terminen.)

Alltså: Jag anser att bokens viktigaste budskap är... för att...Det ser  i/när... Bokens handling har påverkats av författarens uppväxt/syn på/bakgrund...

 

Huret?

Skriftliga och muntliga uppgifter både i par och i helklass.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Pojkarna, inlämning 1

 • Pojkarna, inlämning 2

 • Avslutande uppgift till boken Pojkarna

Matriser

Sv
Pojkarna - en provocerande bok

Läsa

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  C 9   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9   Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9   Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  A 9   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  A 9   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9   Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9   Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Når delvis
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt

Ny rubrik

Når delvis
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Sv
Svenska LGR 11 Kunskapskrav

E
C
A
Läsa
- Flyt och lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
- Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
- tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Koppling verk
- resonera
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
och samtid
- dra slutsatser
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
- variation - textbindning - anpassning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Respons
- bearbeta
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala
Samtala och diskutera Ge argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: