Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/kultur på Fjärilen aug - 2015

Skapad 2015-08-31 12:07 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Utifrån forskning

Vi jobbar utifrån vår kunskap om Firo. Firo är utvecklad av Will Schultz, där man menar att en grupp alltid genomgår tre faser; tillhöra, rollsökning och samhörighet.

Vi jobbar också utifrån Lev Vygotskijs teori om att människan utvecklas i högre grad tillsammans och i samspel med andra. Där vi ser till allas proximala utvecklingszon, vilket innebär att höja nivån till lite över det man redan kan.

Mål

Vi ska tillsammans skapa en trygg, lärorik och spännande verksamhet på Fjärilen. Där barnen utvecklar en vi-känsla där de respekterar och förstår varandras behov

Målkriterier: När vi i vardagen ser och kan dokumentera att barnen skapat förståelse för människors lika värde och att de har förmågan att ta hänsyn och viljan att hjälpa varandra.

Syfte

Vi ser ett intresse hos barnen för lek och samspel. Vi ser att barnen är nyfikna på sin omvärld

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Metod

Vi arbetar och fångar värdegrundsfrågor i vardag och planerade tillfällen. Vi intervjuar och samtalar med barnen där vi kan lyssna in barnens frågor och funderingar.

Vi gör en kompissol tillsammans, där barnen får möjlighet att berätta för varandra hur det vill ha det. Vi har då möjlighet att gå tillbaka och titta på solen och dess strålar för att ta reda på hur kompisen vill ha det.

Utveckling framåt ( hur gick det? +/-, vad ska vi tillför grupp/ individ)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: