👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppspel

Skapad 2015-08-31 14:24 i Victoriaskolan Grundskolor
Matris "Gruppspel i årskurs 9"
Grundskola 9 Musik
Musicera - Samarbeta - Framföra - Bearbeta - Kommunicera Genom att använda dina färdigheter och utveckla din förmåga inom instrumentalspel, sång, musikaliska begrepp och symboler ska du tillsammans med dina klasskamrater välja låt och bearbeta denna. Slutresultatet visar ni genom ett framträdande för resten av klassen.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 

Så här kommer vi att arbeta:

I årskurs 9 så kommer vi att spela tillsammans i grupp. 

Samspel i hela halvklassen. Uppstart inför grupparbetet. Vi går igenom matrisen "gruppspel i årskurs 9". 

Indelning i två grupper. Val av låt. Val av instrument. Börja öva enskilt. 

Övning enskilt och i grupp samt bearbetning av låten.

Uppträdande samt omdömesskrivning. Vi avslutar med en utvärdering. 

 

 

 

Reflektioner / utvärdering

Så här ser omdömesformuläret som Du svarar på lektion 7:

 

 

Uppspel årskurs 9

HT 2017

 

1. Så startar låten (vilka instrument?, starkt, svagt, räknar någon in)?:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Är gruppen samspelt?

Ja: ____ Nej:_____

 

Motivera:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Hur spelar instrumentalisterna?

Keyboard:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Förslag på förbättring: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Trummor:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Förslag på förbättring: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Gitarr el- eller akustisk:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Förslag på förbättring: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Sång:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Förslag på förbättring: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Bas:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Förslag på förbättring:  ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

4. Detta var bra: Detta kunde göras bättre:

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

Mitt namn:______________________________ Klass:__________

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Veckans låt

Kunskapskrav

E
C
A
Musicerande och musikskapande
Eleven kan även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med(...) tajming...
viss
relativt god
god
Musicerande och musikskapande
...samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med (...) flyt.
visst
relativt gott
gott samt passande karaktär
Musicerande och musikskapande
Eleven anpassar (...) sin stämma till helheten genom att lyssna...
i viss mån
relativt väl
väl
Musicerande och musikskapande
... och (...) uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
till viss del
i relativt hög grad
i hög grad
Musicerande och musikskapande
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med (...) fungerande teknik...
delvis
relativt väl
väl
Musicerande och musikskapande
...och i (...) passande karaktär.
viss mån
-
-
Musicerande och musikskapande
Eleven kan då (...)bearbeta och tolka musiken...
bidra till att
-
-
Musicerande och musikskapande
... till ett (...) uttryck.
musikaliskt
delvis personligt musikaliskt
personligt musikaliskt
Musicerande och musikskapande
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med (...) säkerhet rytm och tonhöjd
viss
relativt god
god
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan ge (...) omdömen om eget och andras musicerande...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Musikens sammanhang och funktioner
Och (...) förslag...
bidra med
ge
ge
Musikens sammanhang och funktioner
... som (...) leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
kan
efter någon bearbetning
kan