Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekt Entreprenörskap: bygga en stol

Skapad 2015-08-31 16:20 i Västerholm Grundskolor
Bygga en simbassäng. Arbetet utvecklas utifrån begreppet entreprenör. En ritning med mått presenteras och en modell i trä byggs. Ett skrivet arbetet entreprenörskap presenteras. Eleven ska definiera vad är en entreprenör, och beskriva processen att omvandla en affärsidé till att tillverka en produkt hon/han kommer att sälja. Företagsekonomi, utveckling, ledarskap, kreativitet, medarbetares betydelse och funktion, reklam, relation till klienten studeras.
Grundskola 8 Slöjd
Eleven bygger en stol med träribbor. Hållfastheten och fysiska lagar studeras och konkretiseras. Eleven lär sig att lösa problem och att reflektera över sitt lärande.

Innehåll

Syfte

Utveckla ett självständigt och kreativ arbete. Från en idé till tillverkning och hur en företagare ska tänka.

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

VI arbetar teoretiskt och praktiskt, hela momentet består av 12 veckor.

Den teoretiska delen omfattar ett arbete om Entreprenörskap. Eleven ska definiera med egna ord vad begreppet innehåller. Hon/han söker information och källkritik.

Dessutom har eleven för uppdrag att skissa ett fiktivt företag med all företagsekonomi innehåller, reklam,  design- och produktutveckling, kundkrets etc...

Allt detta omfattar 4- 5 sidor arbetet.

Praktiskt sett ska eleven bygga en stol från en mängd träribbor Eleven ska självständigt bereda byggprocessen, genom att först producera en gedigen tredimensionell ritning med mått. Sedan med läraren bygger eleven successivt de beståndsdelarna och lämnar en färdig uppgift. Kvalitén och arbetsinsatsen bedöms förstås.

Eleven redogör det hon/han gör i en loggbok som ständigt uppdateras, Språket är ett viktigt element som visar elevens mognad i takt med arbetsutvecklingen

Visa vad du lärt dig/Bedömning

En loggbok används där man redogör systematiskt allt man gör vid varje tillfälle

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

IKT

Vi använder Ipads.

Eleven redogör uppgiften och söker information på Internet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
projekt Entreprenörskap: bygga en stol

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: