Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt-16

Skapad 2015-08-31 18:41 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Du ska kunna

 • räkna med hela tiotal, 10-100
 • räkna antal och rita hälften så många
 • använda ord som beskriver läge
 • addition och subtraktion med tio-kamrater 
 • addition och subtraktion i talområdet 10-20
 • namnge, rita och måla delar av de geometriska objekten, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna med enheten kronor
 • mäta längd i enheterna centimeter och meter
 • jämföra, uppskatta och mäta volym
 • upprepa mönster
 • använda tabeller och stapeldiagram
 • räkna med talen 0-100
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • klockans halva timmar

 

Kommer att bedöma

Se matris

Matriser

Ma
Matematik åk 1 vt.-13

på väg att nå målet
har nått målet
Räkna med hela tiotal
Räkna antal och rita hälften så många
Använda ord som beskriver läge
Additon och subtraktion med tiokamrater
Addition och subtraktion i talområdet 10-20
Namnge, rita och måla delar av de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Räkna med enheten kronor
Mäta längd i enheterna cm och m
Jämföra, uppskatta och mäta volym
Upprepa mönster
använda tabeller och stapeldiagram
Räkna med talen 0-100
Addition och subtraktion med hela tiotal
Klockans halva timmar

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: