Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi : Luft, vatten, mark, syror och baser1

Skapad 2015-08-31 20:13 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Kemi Direkt kapitel 2
Grundskola 7 – 8 Kemi

Luften syns ju inte. Varför är luft så viktig? Vatten är ett vanligt ämne men som har ovanliga egenskaper. Förutom luft och vatten behöver vi också marken för att kunna leva. Marken ger oss mat, metaller och energi. I avsnittet om Syror och baser 1 lär vi oss om vanliga syror och baser, pH-skalan, indikatorer och hur försurning påverkar luft, vatten och mark.

Innehåll

Syften

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningens innehåll

Fokus på:

Luft

Syre, kväve, koldioxid och kolmonooxid

Ozon

Växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt

Fossila bränslen

Vattnets egenskaper och kretslopp

Vattenverk och reningsverk

Indikator och pH-värde

Syra, bas och neutral lösning

Försurning

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att :

göra undersökningar

ha genomgångar

diskutera,

läsa och  besvara frågor 

Bedömning sker på ett skriftligt prov och en laboration

 

 

Kunskapskrav

Se matris

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi direkt: kaptel 2

F
Bör förbättras
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kemins begrepp, mo- deller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Saknar grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang. Du förklarar dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Behöver träna mera på kemiska processer i mark,luft och vatten.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Undersökning
Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersök- ningar i kemi.
Behöver hjälp med att föra resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningarna kan förbättras
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: