Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria, Parafras åk 9

Skapad 2015-08-31 21:51 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi arbetar i detta område med att göra parafraser av konstbilder.
Grundskola 7 – 9 Bild
Parafras = En parafras är en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en text, bild eller målning, ett musikstycke, litterärt verk eller konstverk.

En parafras är en bild som efterliknar ett redan känt konstverk. Konstnären har gjort egna ändringar, men det är fullt synligt att konstnären har utgått ifrån det kända konstverket. Detta kan konstnären använda sig utav för att berätta något viktigt.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få kunskap om vad en parafras är. Vi kommer att titta på hur flera konstverk har gjorts om till parafraser och diskutera hur och varför den gjorts på ett visst sätt. Du kommer att få kunskap om olika konstnärer och några av deras mest kända konstverk.

Först kommer du att få se en Powerpoint med olika konstverk och även få dem på stencil.

Lärarledd genomgång av olika färgläggningstekniker och redskap/material till det.

Du kommer även att få genomgång av och kunskap om vad som kan vara viktigt att tänka på vid fotografering.

Därefter ska du jobba fram en egen parafras.

Arbetsordning

 1. Välj ett konstverk av de bilder som jag tipsar om här. (Konstbilder i original).
 1. Planera: Bestäm hur du vill att din parafras av bilden ska se ut. Vilka delar i bilden ska du försöka behålla så likt originalet som möjligt, och vad vill du byta ut?!
 2. Gör en enkel skiss i ditt skrivhäfte. Visa den innan du börjar arbeta med din ”bildparafras”.
 3. Framställ/gör din bild: Rita upp bilden på ett A4- papper (rita löst med blyertspenna så att du lätt kan sudda om det blir fel).Du får välja teknik att färglägga med: collageteknik, promaker penna (tusch), blyerts i olika grå/svarta nyanser, torrpastellpenna och oljepastellkrita.Du kan också välja att arrangera/gestalta bilden med olika föremål, människor och kläder  och ta ett foto av din ”parafras” av original bilden (konstverket).
 • Klistra in ett foto av din färdiga parafras och skriv en kort utvärdering i ditt skrivhäfte.
 • Visa och presentera din parafras för klasskamraterna.

Visa vad du lärt dig

Visa dina idéer genom skisser och skriftliga anteckningar i skrivhäftet.

Skriva en utvärdering av din arbetsprocess och hur resultatet blev.

Du kommer få visa och presentera din parafras för klassen.

 

Tidsram

4 veckor

Bedömning

Se matris

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: