Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få- Kroppen, dess funktion och pubertet. Läsåret 2019-2020.

Skapad 2015-09-01 13:01 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Syftet med arbetsområdet är att stärka elevens förmåga att kommunicera om den egna kroppen och dess olika funktioner. Vi ska fokusera på kroppsdelar, våra fem sinnen, invärtes organ, hygien, kön, pubertet och känslor, självkänsla och integritet.
Grundsärskola 6 – 9 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Kommunikation
Under läsåret 2019-2020 kommer vi att arbeta med tema kroppen, dess funktion och pubertet. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt och vill på så vis ge eleverna ökad förståelse, skapa nyfikenhet samt lust att lära. Vi utgår från elevernas förkunskaper och frågor kring temat, därefter reflekterar vi kring nya frågeställningar som uppkommer. Eleverna kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att stärka elevens förmåga att kommunicera om den egna kroppen och dess olika funktioner. Vi ska fokusera på kroppsdelar, våra fem sinnen, invärtes organ, hygien, hälsa, motion, pubertet, känslor och integritet.

 

Konkreta mål

Vårt mål är att eleverna ska bli medvetna om hur kroppen ser ut och fungerar. Vad händer i kroppen under puberteten?

 

Eleverna kommer att arbeta med olika former av skapande verksamhet och dokumentera sitt arbete på olika sätt. De kommer att söka information kring ämnet via internet, i böcker, filmer och övrig media.  Vi kommer att göra studiebesök kopplat till temat.  Vi kommer att starta upp tjej- och killgrupper och då även ta hjälp av vår skolsköterska för att bland annat diskutera elevernas pubertet. Alla ämnesområden kommer att involveras i temat.

Vi kommer kontinuerligt att utvärdera elevernas kunskaper, kunskapsutveckling och erfarenheter kring ämnet genom konkret material och deras egen dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  1-9

Matriser

VAA VEU KOM
Kroppen, dess funktion och pubertet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation:
Samspela och tala om känslor
 • KOM  1-9
Du tränar på att delta i samspel och tal om känslor.
Du deltar med stöd i att samspela och tala om känslor.
Du deltar självständigt i att samspela och tala om känslor.
Vardagsaktiviteter
 • VAA  1-9
Du tränar på att delta i aktiviteter som rör livsfrågor, könsroller och relationer.
Du deltar med stöd i aktiviteter som rör livsfrågor, könsroller och relationer.
Du deltar självständigt i aktiviteter som rör livsfrågor, könsroller och relationer.
Verklighetsuppfattning
 • VEU  1-9
 • VEU  1-9
 • VEU  1-9
Du tränar på att delta i lärandet om våra sinnen, kroppsdelarnas namn, funktioner och pubertet.
Du deltar med stöd i lärandet om våra sinnen, kroppsdelarnas namn, funktioner och pubertet.
Du deltar självständigt i lärandet om våra sinnen, kroppsdelarnas namn, funktioner och pubertet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: