Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva

Skapad 2015-09-01 14:58 i Ljungskileskolan Uddevalla
Eleven ska kunna alfabetet och arbeta med alfabetisk ordning. Elevens ska kunna de grundläggande skrivreglerna, stavning, skiljetecken och regler för språkriktighet.
Grundskola 4 – 5 Svenska

Vi ska under ht 15 arbeta med alfabetet, alfabetisk ordning och våra skrivregler.

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Centralt innehåll

Här kopplar du vad ur det centrala innehållet som ligger till grund för området.
Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konkretisering av centrala innehållet

Du ska lära dig:

 • Alfabetet, vokaler och konsonanter
 • Att skriva i alfabetisk ordning och att slå i ordböcker
 • Använda grundläggande regler för när man sätter ut . , ! ?
 • Att använda meningsbyggnad, styckeindelning,förkortningar och så vidare.
 • De vanligaste stavningsreglerna

 

Undervisning/arbetssätt

Här skriver du hur ni ska arbeta med området.
I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med alfabetet i "Öva lite mera" , arbetspapper och muntliga genomgångar i helklass
 • Slå i ordböcker
 • Skriva egna berättelser och texter.

Matriser

Sv
svenska årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Skriva
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och kan ta reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om ett ämne med egna ord så att andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: