Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frallan ht-15

Skapad 2015-09-01 21:14 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Storm Stina
Förskola

Vi har valt att arbeta med boken "Storm-Stina

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV


Vi ser att barnen leker mycket med lego, duplo, play-do, tågbanor och bilbanor. De har en skaparglädje som vi vill bevara men även ge dem möjlighet att utveckla genom att tillföra nya material att skapa i. Här har vi möjligheter att hitta mycket ute i naturen. Vi vill samtidigt få barnen uppmärksamma på att vi ska vara rädda om våra saker, varandra och naturen. Vi behöver också träna på att vänta på vår tur, lyssna på varandra och dela med oss

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Vi startar upp vårt tema med att dockan Stina kommer och hälsar på. Hon berättar för barnen att hon bor på en ö (precis som vi). Hon frågar barnen om de kan berätta vad en ö är? Vad det finns runt en ö? Vad finns det i havet? osv. Utifrån vad barnen svarar får vi reda på hur vi ska gå vidare. Vad vill barnen veta mer om? Vad kan vi bidra med för att ge barnen möjligheter att utvecklas? Det är tänkt att Stina ska komma och hälsa på med jämna mellanrum och kanske väcka nya tankar hos barnen. Dockan Stina vill nog gärna komma hem till er och hälsa på en dag, då tar hon även med sig boken Storm-Stina så att ni får bekanta er lite närmare med varandra.

Vi kommer att göra besök på stranden för att se vad vi hittar. Förhoppningsvis blir barnen intresserade av tex fiskar och då kan ett besök i fiskaffären bli aktuellt. Om någon har ett akvarium hemma gör vi gärna ett besök om det är möjligt. Kanske det blir lite båttillverkning och då styr vi kanske kosan till något båtvarv.

Inne på avdelningen kommer vi att sjunga sånger, leka lekar, läsa ramsor, skapa och prata om det som barnen blir intresserade av. Vi kommer också att låna böcker på biblioteket som kan ge oss mer information om det som väckt vårt intresse.

Vi kommer att dela in barnen i olika Hjärtestundsgrupper där vi tar upp livskunskap och utforskar vår närmiljö på olika sätt.

Vi tar kort på det mesta vi gör med "Paddan". Dessa kort tittar vi sedan gemensamt på och pratar och minns det vi gjort. Kanske upptäcker vi något nytt under denna stund.

Några barn kommer att få prova på att leta information om t.ex. naturen på "Paddan" och sedan "redovisa" detta för de andra barnen med hjälp av lite bilder och material.   Kanske behöver barnen stöd för att tala med hjälp av yttre attribut ( Williams och Pramling, 2008).

Det som händer under temats gång kommer vi att skriva om på bloggen. Enskilda barns tankar kommer att läggas ut på lärloggen.

Vi kommer även att intervjua barnen. Frågorna kommer att handla om våra mål för denna termin. (Se ovan)

Vi dokumenterar alster som barnen gjort genom att ta bilder.

Vi har dagliga samtal med föräldrarna och frågar lite om vad barnen berättar hemma om det vi gör här på förskolan.

 

UTVÄRDERING - hur gick det?

Vi utvärderar våra intervjuer och våra bilder (Före och efter). Vi tar även här med föräldrarnas kommentarer om barnens berättelser.

 

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

Alla barn har haft med sig Storm-Stina + boken hem. Detta har varit uppskattat av barnen som har längtat efter att få med sig henne hem. Föräldrarna har läst boken och på detta sätt bekantat sig med berättelsen och fått mer inblick i vårt tema. Föräldrar har även kommit med material, idéer och mycket annat som har anknytning till temat. De har också kunnat följa våra tematräffar på bloggen på Unikum.

Vi har gjort utflykter till stranden, skogen och fiskaffären. Här fick barnen se och lära sig lite om att vi ska vara rädda om vår natur, inte skräpa ner och vad vi kan använda oss av i naturen. T.ex. äta fisk, svamp, harsyra. Vi har börjat med en mer synlig sopsortering och haft en liten presentation om hur och var man slänger sitt skräp. Vi har märkt att barnen frågar i vilken tunna de ska slänga skräpet om de är lite osäkra. Detta ser vi som ett tecken på att de bryr sig mer om vår miljö än tidigare.

Vi lånade ett akvarium med några fiskar i. Detta gav barnen större förståelse för att man måste ta hand om djuren, de ska matas, det ska vara rent i vattnet, lampan ska släckas på kvällen och tändas på morgonen. Vi fick också uppleva tillökning i fiskfamiljen. Barnen döpte alla fiskar och det räknades noga varje dag för att se om de blivit fler.

Vi har spelat teater vilket resulterat i mycket rollek där barnen samspelat mycket bra. De som ville vara med i leken fick snabbt en roll och vi såg att leken styrdes genom diskussioner barnen emellan.  Ibland ville de att vi vuxna skulle vara med i leken, men för det mesta lekte de själva. Storm-Stinas morfar kom på besök en dag, detta blev en stor händelse som barnen pratade om länge. Att få klä ut sig och få spela en roll är något barnen uppskattar. Detta vill vi ta med oss till nästa termin.

Vi har sett att intresset för skapande har ökat hos flertalet barn. Detta tror vi beror på vårt båtbygge som innefattade flyta-sjunka testet, ritning gjorda av barnen och båttillverkning av olika material och med hjälp av olika verktyg och tekniker. När temat startade upp förändrades legobyggandet från bilbyggande till båtbyggande.

Vi har tagit mycket kort med "paddan", som vi också tagit fram med jämna mellanrum och visat för barnen för att få en större inblick i deras tänk runt temat, men också för att få reda på hur vi skulle gå vidare, vad vi behövde mer av, hur vi skulle utveckla något etc. Vi har inte hunnit med att låta några barn leta information, bilder mm om något ifrån naturen som var tanken, men vi satsar på detta nästa termin.

 Utöver vårt temaarbete har vi ägnat mycket tid åt att prata, diskutera och praktisera  hur man ska vara mot varandra, kunna vänta på sin tur och dela med sig. Barnen har själva kommit på att vill man ta med sig leksaker är det bra om man tar två, så att man kan dela med sig. Vill man prata vid samlingar och måltider räcker man upp sin hand. Slår någon sig, springer någon snabbt för att hämta "tröstehunden" i frysen.

För att få barnens tankar kring det vi gjort visade vi kort från olika händelser och bad dem välja ut några och berätta vad de kom ihåg ifrån detta. Här är deras kommentarer:

Fiskaffären: - Vi fick klubbor, så fick vi kolla på hummer och krabba. Så hade dem tävling. Hummern vann. - Hummern var jätterolig. - Titta på krabban.

Sång/lek: - Vi sjöng "här sitter vi och ror", det var roligt. Vi lyfte filten. - Vi lekte havet.

Teater: - Storm-Stina leken var ganska kul. - Vi lekte Storm-Stina, jag rymde till en sten och så hämtade ni mig. - Storm-Stina teatern när vi åt fisk. Det var läskigt när radion sa att det skulle bli storm. - Jag vill göra Storm-Stina leken igen, för det var jätteskoj.

Stranden: -Vi samlade snäckor till Storm-Stina och skräp.

Fiskedamm: -Vi fiskade fiskar. Man skulle titta på lappen och göra det som stod på.

Flyta/sjunka: - Vi la ett apelsinskal i vattnet och en sked. Vi kollade om det flöt.Vi la i ett ägg i vattnet, det flöt inte, det sjönk. - Här sjönk vi. Ägg, apelsinen sjönk när vi skalade den.

Sopsortering: - Vi sopsorterade vad som skulle vara var.

Båtbygge: - Vi gjorde båtar. Först gjorde vi ritningar. - Gjorde båtar.

Morfar på besök: - Vi åt torsk, som Storm-Stinas morfar bjöd på. - Makrill, åt. Ät mat, morfar.

Dockan: - Det var kul att ta med Storm-Stina hem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vt-16

Storm-Stina kom och hälsade på men åkte sedan hem till sig och det ebbade ut. Det kändes inte rätt att ta in henne igen även om vår tanke var det. Men barnen pratar om Storm-Stina fortfarande ibland.

Dokumentation - Barnen har varit delaktiga i allt men dock inte i dokumentationen i unikum när det gäller bloggen till alla. Det kan vi bli bättre på. I lärloggen har de varit mer delaktiga. Bilder som suttit uppe på väggarna har de pratat om med varandra och med oss vuxna. I matematiklyftet har de varit med och varit delaktiga i dokumentationen i många av våra uppgifter. 

Vår miljö  - miljötänket har blivit jättestort, större än vi anade. Därför ägnade vi mer tid till detta. de pratar om och är medvetna om skräpet vi har omkring oss. Kretsloppet har de också uppfattat och funderar på vad som händer om... de har till och med sagt till en förälder att stänga av motorn på bilen på grund av avgaserna. Ett barn plockade skräp med förälder och syskon på väg hem. Vi har även genom föräldrarna fått bekräftelse på att när barnen är med och upplever olika saker så tar de till sig det bättre. De vi upplever med alla våra sinnen är det som vi bäst minns. På hjärtestunderna kom vi också in på miljön då vi började prata om vår jord och hur vi ska vara rädda om den. Vi började stort med jorden, samhället och fortsatte till lilla mig. Hur vi ska vara mot varandra. Eftersom det har hänt olika incidenter i barngruppen så har vi  genom olika spontana rollspel tagit upp olika situationer där barnen har fått vara med och tycka och tänka om vad konsekvenserna blir när man gör på olika sätt.   

Efter att ha varit på besök på en bondgård märkte vi att intresset för djur blev större och vi spann vidare på det genom att ställa frågor om dessa djur. Barnen berättade själva då om hur djuren fungerar och att det blev till ett kretslopp. Vad vi har för nytta av varandra.

Vi har observerat att barnen är mer rädda om naturen och miljön än om sakerna inomhus. De anser att vi köper nytt om något går sönder. Här får vi tänka till om hur vi ska arbeta vidare med detta.

Vi vill även jobba vidare med om hur vi är mot varandra, goa kompisar och att vi ska vara rädda om vårt material. Vi vill göra föräldrarna delaktiga i detta.

Legobygge har barnen tyckt mycket om och gör fortfarande. Skapandet är nu mer fantasirikt och det är både tjejer och killar som bygger. Rita och måla har också ökat, vi ser även killar göra det vilket vi inte sett tidigare. Vi hoppas att barnen kommer att ta del av mer skapande i olika material och målningstekniker, när det startar upp till hösten i vår gemensamma ateljé.

Vi lyckades hitta en "naturruta" som visade sig innehålla mest blåbärsris och döda träd. Detta gjorde att barnen fick upp ögonen för döda träd, det fanns träd utanför rutan som blev gröna. Blåbärsriset var intressant att följa, undra om det kommer blåbär där? Vi valde denna rutan på vintern... Vår tanke inför nästa val av naturruta är att välja en plats där vi kan se årstidernas olika skiftningar. Barnen pratar ofta om naturrutan och vill gå dit. Vår tanke är att gå dit oftare.

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Vi kommer att genom teater och rollspel som vi märkt att barnen uppskattar, ta upp hur man ska vara mot varandra, att man ska värna om naturen, hur olika kretslopp fungerar och att man ska ta ansvar för sina handlingar.

Vi kommer att fördjupa oss i naturen genom att söka information och bilder i "paddan" och i böcker som fångat barnens intressen.

Vi vill utmana barnen ännu mer när det gäller skapande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: