Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmspel

Skapad 2015-09-02 13:15 i Lorensberga F-3 Ludvika
Arbetsområde om takt, puls, rytm samt några notvärden.
Grundskola 1 – 3 Musik Matematik
Du har säkert stampat takten eller klappat händerna till musik. Nu ska du få lära dig grunderna i att spela tillsammans. Det ska du få göra för att du aktivt ska kunna delta i ensemblespel.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att vi ska kunna prata om musiken vi spelar och lyssnar på ska du få lära sig vad följande ord betyder och innebär:

 • puls
 • takt
 • rytm
 • tempo

För att kunna spela tillsammans med andra kommer du få lära dig skillnaden mellan helnoter, halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter.

För att kunna läsa de rytmer du ska spela kommer du även att få lära dig hur dessa noter skrivs.

Hur ska vi lära oss detta?

Följande moment kommer vi jobba med för att du ska lära dig detta:

 • klappövningar
 • muntliga genomgångar
 • talkör
 • rytmspel på olika rytminstrument
 • rytmspel till sång och musik
 • rytmbingo
 • lyssningsövningar
 • diskussioner kring det vi jobbar med

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • läsa och spela enkla rytmer (enskilt)
 • läsa och spela enkla rytmer (i grupp)
 • lyssna och härma enkla rytmer (enskilt)
 • lyssna och härma enkla rytmer (i grupp)

Hur du får visa vad du kan:

I slutet av terminen spelar vi rytmbingo där du får visa att du kan lyssna och känna igen en nedskriven rytm.

I slutet av terminen kommer du även att få spela rytminstrument i ensemble för att visa att du kan spela och följa rytmen tillsammans med andra.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: