Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och lyssna på engelska

Skapad 2015-09-02 17:51 i Junibackens skola Ludvika
Beskrivning av hur vi arbetar med området tala i engelska.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett världsspråk och därför bra att kunna. Ni har byggt upp ett bra ordförråd, men behöver utveckla förmågan att tala och även att förstå talad engelska.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska lära er att prata engelska mer flytande, våga använda de ord och meningar ni kan. Även om man kommer långt med att kunna enstaka ord så är det mycket roligare att kunna föra ett samtal med någon med mer flyt i talet.

För att kunna prata med någon behöver ni också förstå när någon pratar med er så det är också något ni tränar på i detta område.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni får olika uppgifter som på olika sätt handlar om att prata inför andra eller att kommunicera med någon/några. Vi utgår från bilder, färdiga frågeställningar, "talk-aboutkort" och fria frågor.

Vi lyssnar på olika engelska texter av varierande svårighetsgrad och svarar på tillhörande frågor.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur du samtalar med andra kring välbekanta ämnen, om du kan använda strategier för att ta dig runt språkliga hinder av olika slag, och hur du framför intränade texter/frågor.

Det bedöms också hur du förstår  enkel och tydligt talad engelska.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan detta genom att prata inför en klasskamrat, klassen eller mig om olika välbekanta ämnen genom att använda ord, fraser och hela meningar på ett bra sätt.

Du genomför hörövningar och svarar på frågor.

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska 4-6

Kunskapskrav för betyg i årskurs 6

C
A
Muntlig förmåga
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produk-tion och interaktion.
Muntlig förmåga
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att använda sig av strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: