👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikverkstad Ht15 Vt18 6an

Skapad 2015-09-03 08:40 i Freinetskolan Mimer Freinet
Musik i mindre grupper
Grundskola 6 Musik

Från Rap till Helnoter

Innehåll

Avsnitt 1 centralt innehåll

Underrubrik 2 Arbetsformer terminsplanering 

 • Vi ska spela gitarr och prova ackorden Em- A- D. Sjunga ska vi också göra till vårt eget gitarrkomp Staying alive, Tycker du om mig Beat it
 • Elbas piano och slagverk ska vi också öva oss på
 • Vi ska skapa en egen Rap som handlar om att vara en bra kompis, vi  försöker spela gitarr,elbas,slagverk och naturligtvis så RAPPAR VI. 
 • Genomgång av notvärden: Hel, Halvnot och fjärdedelsnot. Övningar på tavlan
 • Växelsång(tycker du om mig) låtar ur sångpärmen där vi lär oss sånger från olika genre(musikstilar)
 • Drama och rörelse
 • Musikfrågesport
 • Grafisknotation: Vi tittar på olika bilder och skapar musik till dom
 • Genomgång av röstvård, hur man använder magen i sång

 

 • UNDER VÅREN SKA VI :
 • Skapat musik genom att använda musikprogrammet Soundation
 • Musiklyssning : Vi berättar för varandra vad vi hör och upplever när vi lyssnar på olika musikstilar.
 •  På gitarr har vi lärt oss ackordet G . Vi har sjungit och spelat låtar som har em,A; D och G. Slagverk ,piano och elbas har vi prövat på.
 • Notvärden
 • Via youtube ska vi tittat på symfoniorkester och dess instrument. Vi ska bla lyssna på Starwars.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik 4-6

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du deltar i spel av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du spelar delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter mellan några få ackord med flyt.
Du spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter smidigt mellan flera ackord. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i att skapa kompositioner, Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till att skapa kompositioner som har en fungerande form. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Utifrån enkla musikaliska mönster skapar du kompositioner som har en fungerande form. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du bidrar till att ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du uttrycker dina musikupplevelser. Du kan ge exempel på några musikaliska genrer. Du känner till några instrument från olika grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument..
Du uttrycker dina musikupplevelser och kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer. Du kan placera in några instrument i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du uttrycker dina musikupplevelser och sätta dem i ett historiskt/kulturelltsammanhang. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer samt kan sätta dem i ett historisk/kulturellt sammanhang. Du har så god kännedom om instrument att du kan placera in vilket instrument som helst i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.