👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Ht 2017 Vt 2018

Skapad 2015-09-03 11:20 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Bild
Under årskurs 3 kommer du få pröva på att använda och testa på olika sorters verktyg och redskap för att framställa olika konstverk och bilder. Du kommer även att få fundera och samtala om hur bilder påverkar oss människor och hur bilderna hjälper oss att förstå, påverka och uppfatta vår omvärld.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under höstterminen i årskurs 3 kommer du få pröva på att använda och testa på olika sorters verktyg och redskap för att framställa olika konstverk och bilder. Du kommer även att få fundera och samtala om hur bilder påverkar oss människor och hur bilderna hjälper oss att förstå, påverka och uppfatta vår omvärld.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva, reflektera och samtala om dina och andras bilder
 • samtala om vad olika bilder kan gestalta
 • skapa bilder som uttrycker olika budskap
 • använda olika tekniker
 • använda olika material
 • använda olika verktyg

Du kommer få visa vad du lärt dig genom att:

 • berätta och skriva om vad dina framsteg
 • resonera och reflektera skriftligt eller muntligt om dina bilder
 • resonera och reflektera skriftligt eller muntligt över andras bilder
 • skapa olika konstverk och bilder 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få lära dig genom att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • med fotografering
 • med modellering
 • med teckning
 • med målning
 • med ord och begrepp 
 • med verktyg och material så som Ipad, penslar, svampar, pennor, pastellkritor, gips, lera och papper
 • med bilder från vardagslivet samt läro- och sagoböcker

Under arbetets gång kommer du få lära dig begreppen:

 • grundfärg
 • kontrast
 • komplementfärg
 • form
 • linje
 • yta
 • förgrund
 • bakgrund
 • perspektiv
 • stileben
 • portsätt
 • skugga
 • fokus
 • redigera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6