👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 2017/2018 åk 7 Självporträtt med blyerts

Skapad 2015-09-03 12:36 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Bild
Ett självporträtt kan säga mycket om en person, allt ifrån hur man rent faktiskt ser ut till hur man är och vilka intressen man har. Du kommer i första hand att arbeta med blyerts, fördjupa dej gärna genom att också arbeta med färg.

Innehåll

Kursplanens syfte, arbetsområdet

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, altså budskapet och inte bara vad bilden föreställer.

Vi arbetar med bilder på olika sätt genom att skapa egna bilder, använda ämnesspecifika begrepp när du analyserar och tolkar egna och andras bilder.

Centralt innehåll

Undervisning

Du skall arbeta med att göra en presentation av dej själv genom att göra ett tecknat självporträtt med i första hand mjuka blyertspennor, symboler som berättar något om dej eller dina intressen.

Du kommer att få undervisning om:

ett ansiktes grundläggande proportioner

hur man ritar och skuggar ett ansikte.

hur man anväder mjuka blyertspennor och knådsudd.

hur man påverkar uttycket i en bild genom att beskära den med en ram.

hur du i din bild på olika sätt kan berätta om vem du är.

hur olika konstnärer har arbetat med sina självpoträtt både historiskt och i nuttid.

att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

att diskutera och använda ämnesspecifika begrepp

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Österslätts Grundmatris i Bild åk 7-9

framställa och kommunicera
Du presenterar inte någon egen tanke eller budskap.
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
använda redskap
Du använder inte redskap och material enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
bildkompositon
Du arbetar inte medvetet med bildkomposition
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och personligt sätt.
utveckla och bearbeta
Du utvecklar inga egna idéer.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
välja handlingsalternativ
Du gör små eller inga försök till arbetsprocess.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
presentation
Du presenterar inte dina bilder eller bortser ifrån syfte och sammanhang
Dessutom presenterar du dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
arbetsprocessen
Du utvärderar inte din arbetsprocess, och bortser från samband mellan uttryck och funktion.
Du ger också enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Ny rubrik