👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nasses mål för vårterminen 2016

Skapad 2015-09-03 17:53 i Mor Annas förskola Ale
I januari har våra två äldsta barn flyttat till äldre avdelningeintill för att ge plats till fler nya yngre barn. Vi har skolat in 4 nya ettåringar och deras familjer. Detta innebär att vi återigen startar upp med en ny grupp! Personalstyrkan har delvis ändrats. Även denna termin kommer fokus ligga på att lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen. Mor Annas förskola har fokus på följande mål: Jämlikhet Kost Miljö och Rörelse.
Förskola

Projekt/Tema

Trygghet är grunden för allt lärande. 

Barnen visar stort intresse för färg och form. Vi kommer att erbjuda dem olika aktiviteter i detta ämne. Barnen kommer att få skapa efter sin förmåga och utveckling.  

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi är en yngreavdelning med 14  barn födda 2013-2015.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Omformulering av läroplansmål

 Vi  utvecklar leken efter barnens intresse och låter den får ta stor plats i vår vardag. Eftersom leken är föränderlig är det viktig att miljön anpassas allt eftersom barnens lek förändras.

Vi  uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer genom att pröva att göra själv i olika situationer med stöd av oss pedagoger. Ex påklädning, matsituationer.

Vi erbjuder metoder inom färg och form där barnen får skapa fritt efter deras egna förmåga och intresse.

Under samling skapas möjligheter  att utvecklas inom bl.a. inom matematik, språk och naturvetenskap (väder och vind). Sång och rytmik.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Barnen har visat stort intresse för lek i vår lägenhet.

Vi kommer utveckla miljön runt lägenheten och även förändra miljön i det sk. bygg o transport rummet.

Vi avsätter en dag i veckan för skapande med en mindre barngrupp. Detta för att varje barn skall få möjlighet att  skapa i lugn o ro. Naturligtvis erbjuder vi skapande aktiviteter övrig tid, men denna dagen är avsatt för den lilla gruppen. Vi kommer låta barnen pröva på olika tekniker ex  kulmålning,  fingerfärg och sockermålning. Målet är att inviga dem i skapandets värld och att de skall upptäcka glädje av att skapa något själv.

Vi har en kort samling varje dag. Ett barn får räkna hur många vi är varje dag, och vi trär en kula på ett snöre för varje barn och gör ett månadsdiagram. Vi pratar om vad vi har för väder och gör ett diagram av vädret. Efterhand pratar vi om hur man kan se vilken dag vi varit flest barn eller vilket väder som har varit minst denna månad. Vi introducerar nya sånglekar, sånger och ramsor. Barnen får önska utifrån dessa och egna vilka vi ska sjunga och leka just denna dag.

 

 

Uppföljning

Vi har nu blivit en grupp på 14 barn som har lärt känna varandra och är trygga tillsammans. Vi ser även att de nya barnen börjar ta sig in till Nalle Puh för att utforska deras lek och miljö.

Barnen övar mycket på bla. påklädning och att ta mat själva efter sin egen förmåga. De större barnen vill gärna hjälpa sina mindre kompisar i olika situationen.

Leken i lägenheten är den som fångar barnens intresse mest.

Vi upplever även ett ökat intresse av samlingen där barnen turas om att räkna barnen. En sånglek som är populär just nu är "en liten nalle skulle ut och gå" 

 Vi har startat upp onsdagarna med att erbjuda några barn åt gången skapande i olika former. Detta ha stannats upp några veckor men kommer nu fortsätta som vi tänkt.

Utvärdering

Vi ser att vi har en trygg och sammansvetsad grupp. Barnen tar för sig mer i olika situationer.

Barnen har blivit mer självständiga. De tar t.ex.  till sig maten, breder smörgåsen själv. Ser stor utveckling hos barnen, vill verkligen pröva själv. "Jag kan".

Leken utgår fortfarande från lägenheten men nu har de vidgat sina vyer  till att gå på promenad och ha picknick på andra ställen på avdelningen.

Samlingen har utvecklats mycket. Barnen har fått större förståelse för samlingens betydelse. Visar tydligt att de vill delta, ex när vi räknar barnen. Även de yngsta barnen visar att de uppskattar samlingen genom att delta aktivt med hela kroppen. Barnen känner sig trygga med våra rutiner.

Vi hade som mål att erbjuda skapande verksamhet på framför allt onsdagar. Vi har inte lyckats hitta en bra form för att genomföra det. Skapandet har ändå funnits med i verksamheten.

 

 

 

Analys och utveckling

När vi ser tillbaka på vårterminen kan vi se att vi har varit närvarande pedagoger med vårt mål fokus på trygghet.

Genom att vi medvetet har "backat" och uppmuntrat  barnen att ta större ansvar i olika situationer kan vi nu se att de har utvecklats och blivit mer självständiga individer. Vi vill fortsätta att ha det tänket.

Det är viktigt att vi hela tiden fångar barnens intresse så att leken kan utvecklats. Vår fortsatta roll blir att känna av och se vad barnens lekar ta vägen!