Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Solbacka - Räven 2015/2016 Trygghet och samhörighet

Skapad 2015-09-04 08:20 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvecklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Avdelningens mål

Mål: Att alla barn ska känna samhörighet och trygghet i gruppen.

Målbeskrivning, hur ser vi att vi nått målet?

Barnen kommer ifrån tre olika grupper och vi ser att målet är nått när vi upplever att barnen känner tillit och trygghet med sina nya pedagoger och kamrater.

Aktiviteter/teman

Metoder för att nå målet: Vi kommer att börja med att låta barnen lära känna varandra och oss pedagoger. Den första tiden kommer vi att ägna oss åt fri lek, samspel och tid till att vidareutveckla lekarna. Vi är närvarande/ deltagande i barnens lekar och ägnar oss åt gruppstärkande aktiviteter. Det vi fokuserar på med vår barngrupp är hur vi ska vara mot varandra, hur pratar vi med våra kompisar, hur känns det att inte få vara med?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Uppföljningar och utvärdering

December 2015: Vi ser att barnen är trygga med varandra och oss pedagoger, de leker över de gamla avdelningsgränserna och har hittat nya kompisar. Vi har blivit en gemensam Rävengrupp.

Vi fortsätter att jobba med trygghet och samhörighet på vår avdelning för att detta ska bibehållas, vi fortsätter att jobba på samma sätt som idag eftersom vi har sett att det har gett ett positivt resultat.

Juni 2016: Vi upplever att barngruppen är trygga med varandra och oss pedagoger, även nya barn som börjat har snabbt kommit in och blivit en del av gruppen. Barnen bemöter varandra på ett empatiskt sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: