Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska

Skapad 2015-09-04 13:25 i Älvseredsskolan Falkenberg
Läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter, språkbruk och informationssökning.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Svenska
Läsa, skriva, tala, lyssna och samtala.

Berättande texter och sakprosatexter, språkbruk och informationssökning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska bli bättre på att kommunicera i tal och text samt lyssna på varandra.

Vi ska läsa bättre, snabbare och förstå det vi läst.

Vi ska förstå och använda oss av språklig struktur och följa språkliga normer.

Bedömning - vad och hur

Formativ bedömning i både muntlig och skriftlig form.

Olika läs, skriv och lyssna-test under terminens gång. 

Under terminens utvecklingssamtal pratar vi formativt hur vi går vidare för att bli bättre...

Undervisning och arbetsformer

Läsa ord, meningar, stycken samt böcker.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Vi kommer arbeta med läslogg.

Träna på att skriva handstil samt på it-verktyg.

Träna på att börja med stor bokstav och att avsluta med punkt och använda även andra tecken.

Tala och lyssna vid olika situationer i den dagliga verksamheten.

Lyssna till skönlitteratur, rim, ramsor, sånger, sagor och andra texter.

Arbeta med skrivarskolan.

Upptäcka några barnboksförfattare och illustratörer.

Träna på att skriva faktatexter och göra tankemoln.

Få träna på olika sätt att söka information.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: