Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1 läsåret 2015/2016

Skapad 2015-09-04 14:21 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska går som en röd tråd genom alla skolämnen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisningens innehåll

Du ska träna på och lära dig

Läsa

 • alla bokstäverna och ljuda ihop dem till ord
 • känna igen ordbilder
 • ta eget initiativ och visa intresse för läsning
 • visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa frågor och besvara frågor
 • att levandegöra textens innehåll i samtal, skrivande eller genom andra estetiska uttryckssätt.

Skriva

 • skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • få fram budskap med hjälp av text
 • skriva texter till bilder
 • skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser m.m. för hand och på I-pad
 • förstå att text kan delas upp i ord och meningar
 • blanda fantasiskrivning med korrekt stavning av vanliga och bekanta ord

 

Språkbruk

 • ta emot och förstå enkla instruktioner

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Arbetssätt

 • Ving - guidad läsning
 • bokstavsträning
 • läsa i vardagen
 • ASL (Att skriva sig till läsning) på I-pad
 • skrivträning för hand
 • reflektionsskrivning
 • tala i olika sammanhang
 • samtala i par och i grupp

Bedömning

Bedömning kommer att göras efter hand. Vi gör bedömningar i "Nya språket lyfter", ett matrismaterial.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: