Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4.

Skapad 2015-09-06 12:29 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi kommer att jobba med förmågorna i Lgr11.
Grundskola 4 Engelska

Vi kommer att jobba med förmågor i engelska ur Lgr11.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- anpassa engelskan efter vem du samtalar med
- samtala och diskutera på engelska- förstå och tolka den engelska du lyssnar på
- förstå och tolka den engelska du läser i olika slags texter
- förstå och formulera sig i skriven text
- lära dig förstå och använda olika ord, fraser och meningar för att andra ska förstå dig 
- lära dig förstå och använda olika ord, fraser och meningar för att göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- använda ett annat ord i tal och skrift om du glömt bort/inte vet ordet du vill använda  

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att jobba med att:
- lyssna, läsa, tala, samtala och skriva enkel engelska
- använda olika sätt att förstå och göra sig förstådd på engelska

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömningsuppgift

Du kommer att bedömas i muntlig och skriftlig uppgift samt i någon läsuppgift. Du kommer vid dessa tillfällen att få en formativ bedömning. 
Löpande bedömning och dokumentation sker även under lektionstillfällen under terminens gång. 

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan lyssna, läsa, tala, samtala och skriva enkel engelska.


Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser

En
Engelska

Du är inte där ännu.
Nivå 1
Nivå 2
Lyssna
Förmåga att lyssna och tolka det du lyssnar på
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa
Förmåga att läsa och tolka det du läser
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Förmåga att använda språkliga strategier för tala, lyssna och läsa
Eleven kan använda någon strategi för talande, lyssnande, skrivande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet.
Eleven kan använda sig av strategier för talande, lyssnande, skrivande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet.
Muntligt
Förmåga att formulera sig i tal och skrift
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Muntligt
Förmåga att göra sig förstådd muntligt
I samtal med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I samtal med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriftligt
Förmåga att göra sig förstådd skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: