Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9, Kapitel 1, Tal.

Skapad 2015-09-06 15:54 i Friskolan Vintergatan Grundskolor
Matte Direkt, kapitel 1, Tal
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Elevdel

Kap 1 

Vecka 35
Introduktion
Tal s.8-9
Delbarhet och primtal, s.10-11
Negativa tal, s.12
Tal i potensform, s.13
Tal i kvadrat, s.14

Vecka 36
Kvadratrot, s.15
Rätvinkliga trianglar - Pythagoras sats, s.16-17
Problemlösning med Pythagoras sats, s.18-19
Pythagoras, tal och mönster, s.20-21

Vecka 37
Diagnos, s.22
Blå kurs/Röd kurs

Vecka 38
Blå kurs/Röd kurs
 
Vecka 39                                              Holmen Prao vecka 39-40
Sammanfattning, s. 38
Repetition 
Prov Torsdag

Planeringen förutsätter en hel del hemarbete. Tänk på att utnyttja tiden i skolan väl, var noga med att alltid förstå det du gör och, sist men inte minst, lita till din egen förmåga att ”tänka matte”!

Konkreta mål

När du studerat detta kapitel ska du kunna:
- sortera tal i olika talmängder
- faktorisera tal
- räkna med negativa tal
- räkna ed potenser
- förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
- använda dig av Pythagoras sats

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- sortera tal i olika talmängder
- faktorisera tal
- räkna med negativa tal
- räkna ed potenser
- förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
- använda dig av Pythagoras sats

Detta ska du visa muntligt, skriftligt och genom laborationer.

Undervisning

Vi kommer att undervisa i samtliga punkter under konkreta mål på ett varierat sätt exempelvis genomgångar, laborativa övningar, gemensamma diskussioner mm.

LGR 11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: