Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 3 träslöjd

Skapad 2015-09-06 21:21 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Djur
Grundskola 3 Slöjd
Tillverka ett djur

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur du gör för att utveckla en idé. Du ska förstå hur du gör för att kunna tillverka ett föremål med hjälp av olika redskap och tekniker. Du ska förstå hur du gör för att kunna skriva om din idé och hur du har tillverkat den.

Innehåll

Du ska lära dig att använda olika redskap och tekniker.

Genomförande

Du utgår från en träplanka samt plywood och rundstav, utifrån dessa får du själv skapa ett djur genom att använda olika verktyg och redskap.

Ideèr och inspiration finns att tillgå i slöjdsalens böcker och pärmar samt via föreslagna prototyper och internet.

Redovisning

När du är färdig med ditt arbete tar du ett foto på ditt arbete och gör en redovisning i din slöjdmapp.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att utveckla idéer
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utveckla idéer till enkla slöjdföremål i olika material. Ex: På ett planeringspapper gör du en enkel skiss av din slöjdprodukt.
Ämne
Förmåga att framställa föremål
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Ex: Du gör det läraren visar och arbetar självständigt.
Ämne
Förmåga att värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Ex: Arbetet fotograferas och gemensamt svarar vi på utvärderingsfrågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: