Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV & Bild ht17 Huset

Skapad 2015-09-07 07:46 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Bild
Vi arbetar nu med det spännande skrivprojektet "Huset" där du skriver din egen bok. Syftet med detta projekt är att du i svenskämnet ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning.

I bildämnet ska du träna din förmåga att framställa berättande bilder till en text. Du ska även träna din förmåga att använda olika redskap för bildframställning så som skissteknik, teckning och måleri. Dessutom tränas du i att presentera bilder med anpassning till ett bestämt syfte.

Vi arbetar med ett kapitel i taget och följer den beskrivning som du får som stöd inför varje kapitel. Sammanlagt ska du ha skriva 10 kapitel. Du börjar med att skriva en kladd som du lämnar in för rättning och när den sen är rättad ska den renskrivas i din bok.

Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen. Detta görs på bildlektionerna då du först skissar fram en idé till motiv som ska beskriva det texten berättar. Därefter ritar du upp det på ett kraftigare papper och du kommer att få möjlighet att använda olika tekniker.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet svenska och bild ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta om texten
- träna din handstil så att den är läsbar och skriva rent din text.
- träna din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar och dialoger.
- träna dig på att skriva pararellhandlingar och tillbakablickar.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Detta kommer att bedömas

Så här kommer ditt arbete att bedömas:
Din förmåga att:

• skriva en berättelse med person- och miljöbeskrivningar

• visa hur text och bild samspelar

• använda skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad.

 

* framställa en bild som beskriver det texten berättar

* Kunna hantera olika material och tekniker för bildframställning; ex skissteknik, teckning och måleri.

* Presentera en bild till ett bestämt syfte

 

* ta ansvar för och planera ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Huset - Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättande text
Din berättande text innehåller enkla beskrivningar och har en enkel handling.
Din berättande text innehåller utvecklade beskrivningar och har en utvecklad handling.
Din berättande text innehåller välutvecklade beskrivningar och har en välutvecklad handling.
Skrivregler och styckeindelning
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar, använder skiljetecken och styckeindelar.
Du kan på bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar, använder skiljetecken och styckeindelar.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar, använder skiljetecken och styckeindelar.
Meningsbyggnad
Din text är uppbyggd med en enkel meningsbyggnad och språket är ganska varierat.
Din text är uppbyggd med en utvecklad meningsbyggnad och språket är varierat.
Din text är uppbyggd med en välutvecklad meningsbyggnad och språket är mycket varierat.
Samspel mellan text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett relativt tydligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Sv Bl
Huset - Bild

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bildframställning
Eleven kan framställa berättande bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa berättande bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa berättande bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda skissteknik, teckning och måleri på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda skissteknik, teckning och måleri på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda skissteknik, teckning och måleri på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Bildanalys
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: