Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - naturvetenskap och teknik Gråsparven

Skapad 2015-09-07 08:15 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärdera150914t datum:

Innehåll

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

I vårt projektarbete med Trulsa arbetar vi med de olika årstiderna där vi får in vad som händer  i naturen vid de olika årstiderna  som tex nu har vi arbetat med hösten och vad som i händer i .naturen. Barnen har varit intresserade och visar vetgirighet och frågar om djuren och vad som händer med trädens löv ner de faller ner. Barnen är delaktiga och plockar in naturmaterial till Trulsa skogen. Vi dokumenterar med våra ipads där vi fotar och filmar och tittar på vår apple tv där barnen är med och reflekterar över sitt lärande.

Vi fortsätter att  erbjudande bra lärande miljö för barnen där får de utmaningar i sitt eget lärande. Vi varierar materialet utifrån barnens intresse och diskuterar i arbetslaget vilka förändringar som behövs göras. Vi i arbetslaget fördelar ansvaret lika. I vår verksamhet pratar vi om hur man använder leksakerna till och att vi har ett tillsammans att plocka undan efter avslutad lek och vi pedagoger är goda förebilder i både lärande leken inomhus och utomhus.

Vi utvecklar vår lärande miljö efter barnens intresse och har tagit fram material till dem efter hand de har blivit äldre som tex små figurer, pussel med fler bitar.mm. Vi diskuterar kontinuerligt i arbetslaget hur vi ska utforma vår lärande miljö. Under sen våren har vi introducerat sagan om "Lille Lustig" där vi har pratat om hur vi använder saker och att vi är rädda om dem. Vi har även pratat om hur vi är mot vår natur och närmiljö att vi är rädda om våra träd och buskar och även smådjur som vi kan stöta på.

Under hösten har vi utvecklat vår lärande miljö och köpt in nytt material utifrån barnens intresse och även köpt in material utifrån vårt Trulsa projekt. Vi har börjat med att arbeta med Grön Flagg tillsammans med vårt Trulsa projekt, där barnen sopsorterar och återvinner tillsammans med Trulsa. En barnskötarelev som var hos oss under 2016 startade upp ett tema om fiskar och havet. Barnen fick göra experiment med naturmaterial och vatten där de vi testa vad som sjunker eller flyter. Vi gick till torget och köpte fisk som vi undersökte och barnen fick räkna antal och beskriva hur de såg ut och kändes. Barnen fick skapa ett collage med handavtryck som fiskar. Barnen fick lyssna på sagor och sjunga sånger om fiskar. Vi utforskade dammen vid Trelleborgen efter fiskar. Vi fann istället grodor som därmed introducerade vårt projektarbete om grodor. Vårt projektarbete om grodor blev även vårt Ifous-arbete. Genom grodprojektet arbetade vi med sagor, sånger, fakta om grodor och vi skapade egna grodor av papp-tallrikar.

Vi har under våren 2017 utvecklat grön flagg. Vi har fortsatt vårt återvinningsarbete genom sopsorteringen, saga om återvinning där barnen har fått vara med och skapa material till sagan. Vi har sått gräsfrön i återvunna mjölkkartonger. Genom youtube har vi tittat på faktafilmer om grodor och återvinning.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Genom vårt projektarbete arbetar vi med att följa årstiderna. Vi använder oss av naturmaterial från vår närmiljö som vi plockar tillsammans med barnen.

Vi fortsätter vårt projektarbete med Trulsa. Vi är lyhörda på vad barnen  är intresserade av och erbjuder material efter det.  Barnen är delaktiga i projektarbetet genom att vi  lyssnar på barnens tankar och idéer som leder projektarbetet vidare.

Under våren har vi fortsatt med vårt projektarbete med Trulsa. Vi har fortsatt prata om årstiden vi är i och vad som händer under våren i vår natur och närmiljö. Vi har varit ute i vår närmiljö och letat vårtecken. Vi har klätt vårt träd med gröna blad. Vilka djur vaknar efter vintersömnen. Vi har även planterat tomater där barnen har fått plantera och se hur tomaterna har vuxit från en halv körsbärstomat till den gröna växten som kom upp från jorden. Vi har dokumenterat genom att fota, filma och använda oss av vår apple tv där vi visat bilder och film för barnen där de har fått vara med och berätta om det de har upplevt och lärt sig. Vi fortsätter att arbeta med vårt projektarbete till hösten och vi får se var barnen leder oss vidare i arbetet.

Utifrån vårt Grön Flagg-arbete har vi köpt in backar som vi sopsorterar i. Genom detta blir det synligt för barnen var vi lägger vårt skräp.Dessa lådor tar vi sedan med oss till återvinningsstationerna tillsammans med Trulsa. Vi fortsätter med arbetet med att återvinna sopor och vi kommer även att börja skapa med det vi återanvänder som tex toarullar. Vi låter barnen vara med och reflektera och berättar om sitt lärande. Vi dokumenterar och låter barnen vara en del i dokumentationen. Föräldrarna blir delaktiga genom sina barn som kommer hem och lär sina föräldrar om vad vi gör på Gråsparven. Efter flyta-sjunka experimentet fortsatte barnen testa spontant ute i vattenpölarna vilka material som sjunker och flyter.

Vi upplever att barnen har fått stor förståelse om olika material genom vår sopsortering. Barnen får större möjlighet till reflektion kring återvinningen när en pedagog går iväg tillsammans med två barn varje vecka. Vi ska experimentera med att gräva ner olika material/mat i jorden. Genom detta kan vi följa nedbrytningsprocessen.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - naturvetenskap och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
150914 151201
Nivå 4
170505
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: