Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek Gråsparven

Skapad 2015-09-07 08:22 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Förskola

Datum: 151019 Utvärderat datum:151201

160210

!60509

161017 170505

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi fortsätter med att vara aktiva i barnens lekar vi utmanar och stöttar dem i leken. Vi byter ut vårt lekmaterial efter barnens intresse. Under hösten har vi sett att våra äldre barn har börjat att leka samlek med varandra och vi ska ge dem tid och utrymme med mindre avbrott  och stöttning i deras lek. Vi är närvarande pedagoger i barnens lekar och hjälper barnen att lösa konflikter som uppstår.

Vi fördelar ansvaret jämnt inom arbetslaget. Vi dokumenterar genom att vi fotografera och filmar barnens läroprocess och barnen reflekterar över sitt eget lärande.  Vi använder oss också av väggdokumentation och Apple tv där barnen får reflektera över sitt lärande.

Vi fortsätter att fördela arbetet jämnt över arbetslaget. Vi placerar oss där barnen leker och är närvarande i deras lekar. Vi fortsätter att dokumentera barnens lärande genom att vi fotograferar, filmar barnen i deras läroprocesser. Vi använder oss av väggdokumentation. Barnen har olika förkunskaper och förutsättningar för att leka. Vi anpassar kontunuerligt den lärande lekmiljön utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Vi kommer att dela upp barnen under hösten någon dag i veckan så att de äldre och yngre barnen får lektid var för sig.

Vi pedagoger ansvarar för att barnen har en bra lärande lekmiljö. Vi ändrar lärande miljön efter barnens utveckling och tar fram material som utmanar dem i deras lek. Vi dokumenterar barnens lek med hjälp av foto, film och skriver ner det de säger. Vi navänder oss av apple tv och visar det vi filmat för barnen. Vi pedagoger har lika stort ansvar för vår verksamhet att den fungerar och vi har en bra lärande miljö.

 

Vi är närvarande vuxna i barnens lekar och fördelar oss i olika rum på avdelningen. Vi tar fram lekmaterial utifrån barnets intresse och utmanar barnen att pröva olika problemlösningar i sin lek. Vi ändrar om på avdelningen utifrån vad barngruppen är intresserade av. Vi har plockat undan materail då vi såg att barnen oftast tog fram för mycket och sen när det var undan plockning var det inte lika intressant att hjälpa till med att plocka undan utan vi pedagoger vi städa undan. Vi ser att de yngre barnen leker bredvid lek och de äldre barnen leker tillsammans lek och enkla rollekar. Vi dokumenterar barnens lek genom att fota och filma som vi sen lägger ut på barnens lärloggar. 

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

I vår verksamhet är leken en viktig del, vi pedagoger är aktiva och lyhörda i barnens lekar. Vi byter ut lekmaterial efter barnens intresse. Eftersom vi alltid är med i barnens lekar kan vi fånga upp och lösa konflikter när de uppstår.

Vi ser att barnen har börjat upptäcka varandra och härmar varandra i leken. Vi erbjuder en trevlig och organiserad lekmiljö som inbjuder till en kreativ lekmiljö. Vi ser till att det finns material som är ur genusperspektivet.

Vi ser att barnen funnit varandra i nya lek konsteliationer och de samleker med varandra och bjuder in till lek. De yngre barnen leker tillsammans tex att de sitter i dockrummet och äter tillsammans. De samarbetar och hjälper varandra och kommer fram till olika lösningar. Vi lyssnar och låter barnen få välja vad vi ska göra på våra samlingar tex de får välja vilken saga vi ska läsa. Under hösten såg vi att de yngre barnen störde de äldre barnens lekar så under hösten ska vi börja att dela upp barnen i lekgrupper äldre/ yngre.

Nu under hösten har i arbetat med vår grundverksamhete Vi  arbetat med att skapa bra rutiner för barnens trygghet. Vi har inskolat 8 nya barn som ska bli trygga med oss pedagoger och barngruppen. Vi ser på de äldre barnen att nya gruppkonstellation  har skapats. Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och vi delar upp oss i olika rum. Just nu har vi en härlig grupp och vi ser  att  alla får vara med i lekarna som sker på Gråsparven.

Under vårterminen har vi fortsatt att arbeta med vår grundverksamhet och skapat lekgrupper med olika barn som inte leker med varandra annars. Det har varit positivt genom att barnen har hittat nya kamrater. Under våren har vi kunnat ta fram nytt material och vi har även köpt in fler dragleksaker då vi såg att barnen lekte ofta med denna lek att de var deras husdjur. Vi dikuterar vår verksamhet under vår Put tid och vi tittar på filmer som vi filmat och diskuterar om vi behöver göra några ändringar i verksamhet. Vi dokumenterar barnens lekar genom att vi är närvarande pedagoger i deras lekar, fotar och filmar som komplement.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
151019 151201 160210 160509
Nivå 5
161017 170505
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: