Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematisk Gråsparven

Skapad 2015-09-07 13:37 i Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 150914 Utvärderat datum:151201

160210

160603

161017 170508

Innehåll

Barns matematiska utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Bygg och konstruktions material finns tillgängligt på avdelningen liksom pussel, spel, sorterings material och andra matematiska utmaningar. Vi har flaskor där barnen kan känna på tung, lätt och flyta och sjunka. Vi räknar tillsammans med barnen och vi har bilder på siffror och antal uppsatta där barnen står och räknar. I vårt projekt arbete använder vi oss av matematik där vi räknar, pratar om färger, sortering.

 

Vi fördelar ansvaret lika inom arbetslaget och genom diskussioner delar vi upp ansvaret. Vi fortsätter utmana barnen genom olika matematiska övningar tex kategorisering , antal, färg och form, mätning igenom olika övningar

Vi fortsätter att fördela ansvaret lika mellan oss pedagoger. Vi planerar vår verksamhet tillsammans och diskuterar vad barnen behöver för utmaningar.Vi dokumenterar barnens lärande genom att filma, fotografera och skriva ner det barnen säger.

Vi återkopplar matematiken genom vårt Trulsa projekt, där vi räknar tillsammans, benämner färger, sorterar, mönster, antals uppfattning, rums- uppfattning. Vi berättar sagor med matematiskt innehåll där barnen deltar aktivt och får olika uppdrag

Vi fortsätter att fördela ansvarar lika mellan oss pedagoger. Vi planerar vår verksamhet tillsammans och diskuterar vad barnen behöver för utmaningar. Vi dokumenterar barnens lärande genom att filma, fotografera och skriva ner det barnen säger.

Vi ska utveckla det matematiska arbetet genom att erbjuda matematik material till barnen genom att vi har materialet  tillgängligt, vi arbetar med undif med en  grupp på tre barn i. Vi arbetar med färgerna i gruppen. Vi använder sagor och sånger som innehåller matematiska begrepp. Vi har även ett projekt  som heter läslyftet, vi har valt boken Babbas saker som innehåller färger och läges ord. Vi upptäckte att barnen behövde introduceras  och arbeta med färger och läges ord.  Vi kommer att fortsätta att arbeta med vårt Trulsa projekt där vi väver in de olika läroplans målen. Vi fördelar ansvaret lika mellan oss pedagoger där vi diskuterar på vår planeringstid hur vi ska arbeta i vår verksamhet.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Bygg- och konstruktions material finns tillgängligt för barnen liksom pussel, spel och andra matematiska utmaningar. Vi arbetar mycket med sortering och klassificering i den vardagliga verksamheten. Vi uppmuntrar barnen att jämföra tungt, lätt, många och få.

Vi fortsätter utmana barnen i deras matematiska utveckling. Vi erbjuder material utifrån ålder och utveckling. Vi ser att barnen är intresserade av att räkna,  färger, sortering och pussel. Vi dokumenterar barnens lärande

Vi har sett att barnen har utvecklat sin matematiska förmåga genom att de räknar, lägger pussel med fler bitar, de benämner färger, bygger lego efter mallar mm  Genom vårt Trulsa projekt planerar vi aktiviteter utefter barnens erfarenheter och utveckling som tex om barnen behöver undervisning i att lära sig färgerna läser vi sagor om det, sjunger sånger om färger, vi erbjuder material kring det. Vi köper in material som utmanar barnen i deras lärande. Vi väver in det matematiska i den vardagliga verksamheten som tex vi påklädning så pratar vi om hur många?, färger mm. Vi fortsätter att erbjuda barnen olika material  som ger barnen utnaningar i deras lärande.

Vi fortsätter att arbeta med vårt Trulsa projekt där vi väver in matematiken i projektet genom att vi sorterar, räknar, färger, antal. Vi använder oss av sagor om Trulsa och hennes vänner i skogen där vi får in matematiken i vår verksamhet. Vi använder barnens intresse och  tankar och planerar verksamheten efter det.

Vi  kommer att fortsätta med vårt Trulsa projekt där vi tar till vara på barnens intresse, som tex att barnen blev intresserade för grodor där vi då väver in matematiken i projektet.   Vi har sett utifrån observationer att barnen har lärt sig färgerna, pekräkna, ser antalet utan att pekkråkna, .vi använder oss av Babbas saker i undervisningen som innehåller färger och läges ord, vi har gjort sagan i konkret material som blir mer tydligt för de yngre barnen. Vi fortsätter att vara lyhörda på vad som intresserar barnen och utvecklar vår verksamhet efter hand.

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
150914 151201 160210 160603
Nivå 4
161017 170505
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: