Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2015-09-07 14:09 i Nordgärdets förskola Ale
Grön Flagg och Energiprojekt 50/50, 2015-2016
Förskola

Grön Flaggarbete tema Klimat och energi. 50/50 Projekt Sern EU Energiförbrukning

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Grön Flaggarbetet är alla barnen bekanta med, men det här läsåret har vi ett nytt tema. Det har vi valt för att vi parallellt kommer arbeta med 50/50 projektet.

Vi är fortfarande i begynnelsen av det här arbetet. Barnen har fått en förståelse kring användandet av energin och hur vi kan hjälpa till genom att släcka lampor efter oss.

Utifrån barnens ålder och intresse har vi skapat ett energiråd på förskolan. Det här rådet kommer träffas kontinuerligt för att få mer kunskap och sedan sprida till de andra barnen

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling sker:

- När barnen förstår att deras handling gör skillnad.

- När vi ser barnens lust och engagemang i miljöarbetet.

- När vi ser att barnen handlar på ett miljömedvetet sätt genom egna handlingar och genom att hjälpa varandra.

- När vi lägger ut vårt arbete bl.a. på Unikum och genom att vi får respons från föräldrarna.Genomförande/Arbetsmetoder

Vi ställer utmanande frågor och låter barnen fundera kring miljöfrågor. Vi ger dem vägledande kunskap genom t.ex. UR Lampans mat.

Vi använder oss av UR, länkar på nätet och faktaböcker.

Vår förhoppning är att barnens kunskap sprider sig till hemmen.

Förslag på aktiviteter:

- Energiråd

- Energirond

- Elfri dag

- Energidetektiver

- Samarbeta med andra förskolor

- Använder oss av Grön Flaggs material

- Använder väderstationen

- Fysisk aktivitet

Vi kommer att dokumentera i blogg och lärlogg allt eftersom arbetet fortskrider.Uppföljning

dec -15,

Det är väldigt roligt med Energirådet då representanter är mycket engagerade och förväntansfulla. De frågar ofta om det snart är tisdag och energiråd. De är aktiva på mötet och kommer med många intressanta tankar och ideer.

Flera av våra föräldrar har berättat att deras barn är noga med att släcka lamporna hemma o stänger av kranen under tiden de borstar sina tänder och påminner sina föräldrar och syskon. En förälder sa också att de till och med minskat sin energiförbrukning under hösten och det tack vare sitt barn.

Vi upplever att flera av barnen här på förskolan börjat glömma av att släcka efter sig då de lämnat ett rum, därför har vi börjat med två stycken Energidetektiver. Detektiverna skall hålla lite extra koll på att lamporna släcks och kranar stängs av och påminna sina kompisar under två veckor. En förmiddag när de yngre barnen skulle gå ut kom en av detektiverna ut i tamburen och sa till en pedagog; "Du kanske undrar vad jag gör ?". "Ja", sa pedagogen. Då svarade hon; "Jag är här för att kolla att de släcker ljuset efter sig". Ett barn som tagit sin uppgift på fullaste allvar! Ett annat barn har uttryckt att hen hellre vill vara en energitjuv, men som kommit på andra tankar efter införandet av "Veckans energidetektiver". Vi har också planerat in en teaterföreställning för barnen där vi för fram budskapet om hur vi tillsammans kan spara energi. Detta är ett förslag från Äppelgårdens förskola.

Ett exempel på fysisk aktivitet är vårt "Friskislopp" som vi har tillsammans med Surte förskola. Det är en återkommande aktivitet under ht som är uppskattat av både stora och små. Ett annat exempel är "Lilla Vasaloppet" som vi arrangerar i samband med Vasaloppet i Dalarna. Detta är aktiviteter som utförs på ett lustfyllt sätt, för att påvisa för barnen glädjen med att röra sig.

Jan. -16 Grön Flaggarbetet, (Klimat och energi) har blivit något åsidosatt under höstens arbete med Energiprojektet 50/50. Tanken från början var att dessa två arbetsområden skulle gå hand i hand. Vi har märkt att energiprojektet tagit väldigt stor plats i verksamheten, vilket inneburit att övrigt miljöarbete fått stå tillbaka. Nackdelen med det är att alla barn inte varit lika delaktiga i det viktiga arbetet som rör vår miljö. Detta beror till stor del på upplägget i energiprojektet som utgår från ett energiråd där några barn från förskolan är representanter och som senare ska sprida kunskaperna vidare till de andra barnen. När vi har jobbat med Grön Flagg arbetar vi med hela barngruppen samtidigt vilket gjort att det varit svårt att komma igång detta läsår. Vi trodde det var en fördel att jobba med området Klimat och energi, vilket snarare varit tvärtom. Förhoppningsvis blir det bättre under vårterminen då energiprojektet ska spridas på enheten.

Vårt arbete med källsortering har blivit ett naturligt inslag i vardagsarbetet. Barnen vill gärna gå med till återvinningen och flera av barnen påminner oss vuxna när det är dags att göra ett besök!

Den planerade "elfria dagen" ihop med Äppelgården har ännu inte infriats. Detta på grund av att det är ett större projekt än vi först trodde. Grundtanken är att alla förskolor och skolor som deltar i projektet ska ha ett gemensamt datum. 

Väderstationen har visat sig vara är ett bra verktyg att använda sig av ihop med miljöarbetet. Det är ett tydligt sätt att visa barnen och få dem att förstå hur vädret påverkar vårt levnadssätt. T.ex. när solen skiner behöver inte lamporna vara tända och när det är kalla dagar släpper vi inte in kylan i huset. Vi behöver samtala mera om detta för att få en ökad förståelse för vårt förhållningssätt kring miljöarbetet.

Maj-16. Årets "Lilla vetenskapsfestivalen" som vi anordnar tillsammans med Surte förskola anknöt till hållbar utveckling. Vi hade några veckor tidigare deltagit i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar. Då sorterade vi skräpet vi hittade, en del sparades för att göra konstverk av och resten lämnade vi på återvinningsstationen. Konstverken kunde sedan beskådas på vernissagen vi hade tillsammans. Det var de mest fantastiska konstverk och barnen tittade med stort intresse på varandras alster. Sammanlagt var det sju konstverk. Alla var så nöjda och glada efteråt och det var roligt och inspirerande för både stora och små.

Elfria dagen blev torsdagen i den vecka vi hade Earth hourtema. Då lagade vi  lunch utomhus och denna gång kunde vi också äta utomhus till allas belåtenhet. Vi hade ficklampor på toaletterna och vi använde inte någon elektricitet alls på avdelningarna den dagen. 

Den veckan pratade vi också om Earth hour med barnen och om hur den kom till och om alla länder som deltar.

Som avslutning på den vecka fick barnen göra små presenter att ta hem. Presenten innehöll ett litet värmeljus och en liten uppmaning om att släcka belysningen i hemmen på Earth hour.

Juni -16. Vi avslutade terminen med en fest, då barnen i Energirådet fick komma med önskemål vad vi skulle göra för en del av de pengar vi sparat (772 kr). Det blev att alla barnen på förskolan samlades på Surte IP, där vi sjöng våra Energisånger och flyga med våra nyinköpta drakar. Därefter gick vi till förskolan och grillade korv och åt glass.

 

Utvärdering

Energiråd har bildats och Grön Flaggarbetet har pågått kontinuerligt. Vi har deltagit i Earth hour och Skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent.

Vi trodde från början att vårt Energiprojekt sern 50/50 skulle gå hand i hand med Grön Flaggarbetet - Klimat och energi, men upptäckte ganska snart att vi var tvungna att lägga mest fokus på sern 50/50.

Barnens tankar:

Pojke, 5 år: "Vi bygger ett dansgolv av sopor" (Under en lek med geometriska former).

Flicka, 6 år: "Hon vill ha Earth hour varannan vecka (Under ett samtal med föräldern).

Pojke, 4 år: Uttryckte ilska över att inte gatlamporna inte släcktes ner under Earth hour, enligt mamman.

Flicka, 6 år: "Jag har lärt mig att släcka lampan" (Under en intervju)

Pojke, 5 år: "Jag har lärt mig om solenergi" (Under en intervju)

 

Samtal med föräldrar:

Flera föräldrar har uttryckt att deras barn är noga med att släcka lampan hemma och berättar om var energin kommer ifrån. Barnen påminner föräldrarna om att  släcka efter sig och stänga av vattenkranar.

 

Analys och utveckling

 

Vi har märkt ett stort intresse från både barn och föräldrar över miljöarbetet. Många av barnen tar ansvar för att spara energi och hjälper till att påminna varandra om någon glömmer att släcka.

Att vi valde att lägga extra krut på sern 50/50 beror främst på att det projektet är tidsbegränsat till vt -17 och eftersom det har varit samarbete med andra förskolor och viss redovisningsarbete var det inte så lätt att fördjupa sig i båda energiprojekten. Vår förhoppning är att nu när vi arbetat in oss på sern 50/50, även lättare kan få med Grön Flaggarbetet.

Barnen är medvetna om att det är viktigt att hålla rent i naturen, vilket gjort att vi ofta får ta med en påse att lägga skräp i under våra utflykter.

Earth hourengagemanget gjorde att familjerna blev delaktiga i vårt arbete.

 Att vi ser ett stort intresse från barn och föräldrar beror på att vi pedagoger har fått in miljöarbetet i vårt dagliga arbete. Vi tror också att det beror på att barnen får känna delaktighet i det arbetet.

Genom att vi planerar in miljöarbetet i verksamheten bidrar det till att vi håller det arbetet levande. De här projekten vi deltar i kommer vi även att jobba vidare med nästa läsår. Vår förhoppning är att alla våra barn ska känna att de kan hjälpa till att bidra till en bättre värld! Och att barnen med hjälp av oss i sin tur kan påverka sina föräldrar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: