Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjänstegarantin i matematik årskurs 2

Skapad 2015-09-07 15:44 i Råå Södra Skola Helsingborg
Vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.
Grundskola 1 – 2 Matematik
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden där vi arbetar med matematik på olika sätt.

Detta ska bedömas...

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din matematiska utveckling.

Matriser

Ma
Matematik tjänstegarantin årskurs 2

Avcheckningslista

På väg
Kan
Beträffande tal
Kan läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde
Kan jämföra, storleksordna och dela upp naturliga tal
Kan beskriva mönster i enkla talföljder
Kan hantera matematiska likheter med naturliga tal och förstår likhetstecknets betydelse
Beträffande räkning
Kan förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder
Kan med hjälp av addition och subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0 – 20
Kan bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Kan beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
Kan beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt
Kan göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: