Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik Åk 2 ht-15- v.8

Skapad 2015-09-07 17:28 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Syfte (Ur Lgr 11) ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.” ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.” ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder.”

Innehåll

Det centrala innehållet i undervisningen är:

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Likhetstecknets betydelse.

 • Grundläggande geometriska objekt både två- och tre-dimensionella.

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremålets och objekt läge i rummet.

 • Jämförelser och uppskattningar av volym och vikt.

 • De vanliga matematiska begreppen som; Dubbelt och hälften, udda och jämt, fler och färre.

 • Addition och subtraktions egenskaper och samband 0-100.

 • Tiotalsövegångar

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”

Konkretisering av mål

Konkretisering av mål

 • Talområdet 0-100 med och utan tiotalsövergång

 • Positionssystemets uppbyggnad för ental, tiotal och hundratal.

 • Den analoga klockan

 • Begrepp: hälften, dubbelt, udda och jämt, skillnad, jämföra, minska och öka. Sammanlagt, rimlighet

 • Enheterna volym och vikt

 • Enkel problemlösning

 • Rita två-dimensionella och tre-dimensionella former

 • Pengars värde, hur man växlar och betalar

Arbetssätt

 Vi använder Nya matematikboken 2A. Vi har genomgångar och diskussioner samt går igenom mål före och efter varje avsnitt. Eleverna arbetar i par, enskilt samt har problemlösning i helklass. Extra material ges samt laborationer görs i samband med de olika avsnitten. 

Bedömning:

 

Du kommer själv att få göra en skattning av din kunskap  efter varje arbetsområde/kapitel och även prova på att göra kamratbedömning.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån din aktivitet på lektionerna, hur du resonerar dig fram till svaret både muntligt och skriftligt samt efter varje kapitel som avslutas med en diagnos.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: