Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2015-09-07 19:08 i Magra skola Alingsås
I det här ämnesområdet kommer vi att läsa och lära oss om fem av de stora världsreligonerna: kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med fem av världens stora religioner och göra jämförelser mellan dessa religioner. Vi kommer att titta på såväl likheter som skillnader. Vi kommer att prata om hur människor i olika länder lever med sin religion.

Innehåll

 

Undervisningen ska göra dig nyfiken på de olika religonerna och ge kunskap om dem samt visa på likheter  och olikheter mellan dem.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att du utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska du bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion och tro. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med fem av de stora  religionerna i världen och göra jämförelser mellan de olika religionerna, vi kommer att titta på såväl likheter som skillnader och vi kommer att prata om hur människor i olika länder lever med sin religion.

Mål

Du ska kunna:
- redogöra för vad man tror på i de olika religionerna, urkunder,heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler som hör till de respektive religion. 
- visa på likheter och olikheter mellan de olika religionerna,
- berätta om hur livet ser ut för en troende i de olika religionerna.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med de fem religionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.

Vi kommer att arbeta med hur gudsbegreppet ser ut i de olika religionerna.

Vi kommer att titta på likheter och skillnader mellan religionerna.

 Vi skall läsa berättelser som är viktiga för de olika religionerna.

Vi kommer att prata om den olika religionens viktiga delar till exempel: heliga platser och rum, högtider och symboler.

Vi kommer se filmer.

 

Tillämpningsuppgift

Vi kommer att arbeta med genomgångar, läsa i läroboken, titta på film och diskutera i klass och grupp.
Du kommer att få redovisa dina kunskaper både skriftligt och muntligt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- kunna redogöra för de viktigaste dragen i de olika religionerna så som högtider, symboler, heliga platser och rum, samt heliga skrifter.

- kunna redogöra för olika begrepp.

- kunna återge likheter och skillnader mellan de olika religonerna.

- kunna förklara och redogöra för hur religionen påverkar livet för en troende.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: