Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spåren av Antiken

Skapad 2015-09-07 19:20 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Det här arbetsområdet handlar om arvet från Grekland och det mäktiga romarriket. Hur påverkas vi av dessa kulturer i dag?Vilka spår kan vi hitta?
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia Religionskunskap
...

Innehåll

Högkulturer och Antiken

Det här kapitlet handlar om grekerna och romarna som ökade människans kunskaper på och inom många områden. Grekerna spred många uppfinningar från Mesopotamien och Egypten, Romarna spred allt de lärde sig från grekerna vidare ut i sitt stora rike.

MÅL

Du ska känna till hur den här tidsperiodens uppfinningar och upptäckter har påverkat vårt sätt att leva då och i dag, samt hur de påverkade varandra genom att ta över och utveckla det andra påbörjat. Att kunna ta till dig hur man levde på den tiden, vilka förutsättningar och möjligheter de hade. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

UNDERVISNINGEN

Du ska känna till:

 • De styrelsesätt som växte fram i de antika grekiska städerna Aten och Sparta och kunna jämföra dem, samt se fördelar och nackdelar med dem båda.
 • Hur demokratin i Aten fungerade och jämföra den
 • Levnadsvillkornen för männen och kvinnorna i Aten och Sparta och kunna jämföra genom att hitta skillnader och likheter.
 • Vilka viktiga uppfinningar och upptäckter som gjordes i Grekland och Rom, samt vilka konsekvenser och vilken betydelse de hade för den fortsatta utevcklingen.
 • Anledning till romarrikets utbredning
 • Styrelseskick och vardagsliv i Rom
 • Jämförelse mellan män och kvinnor
 • Antikens spår i dagens samhälle t.ex. olympiska spel, demokrati, republik, vägar, kultur)
 • Religionens roll i Grekland och Rom, t.ex olika religiösa uttryck, jämförelse mellan religionerna

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

BEDÖMNING

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att:

 • använda historisk fakta och begrepp
 • beskriva och förklara orsaker och konsekvensera av olika händelser i den historiska utevcklingen
 • dra slutsatser om hur förändringar, uppfinningar och upptäckter i den historiska utvecklingen påverkade människor då och nu.
 • kunna jämföra genom att hitta likheter och skillander, samt nackdelar och fördelar.

Matriser

Hi Re Sv
HISTORIA kunskapskrav åk 9,Lgr 11

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: