Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Gruvrisskolan

Skapad 2015-09-07 22:40 i Gruvrisskolan Falun
Denna planering tar upp grundförutsättningarna inom taluppfattning och räknemetoder för ett fortsatt lärande inom matematiken
Grundskola 1 – 2 Matematik
Nu ska det handla om Siffror, Antal, Tal och att Räkna och Beräkna. Du kommer att kunna mycket mer när vi arbetat med detta.

Innehåll

Taluppfattning, Räknemetoder, Automatisering och Begrepp

Matriser

Ma
Matematik Grund 1 Gruvrisskolan

Steg 1 - Ramsräkna och skriva siffrorna

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ramsräkna alla
Räkna från 0 till ett bestämt tal.
Tränar på att ramsräkna 0-10
Kan ramsräkna 0-10
Kan ramsräkna 0-20
Kan ramsräkna 0-100
Kan ramsräkna 0-200
Ramsräkna Udda & Jämna
Tränar på att ramsräkna jämna tal 0-10 (2,4,6,8,10)
Kan ramsräkna jämna tal 0-10 (2,4,6,8,10)
Kan ramsräkna udda tal 1-10 (1,3,5,7,9)
Kan ramsräkna jämna tal 0-20
Kan ramsräkna udda tal 0-20
Skriva siffror
Skriva tydliga siffror
Tränar på att skriva 0-5 läsbart
Kan skriva 0-5 läsbart
Kan skriva 0-5 tydligt utan att vända på någon siffra.
Kan skriva 0-9 läsbart
Kan skriva 0-9 tydligt utan att vända på någon siffra.

Steg 2 - Taluppfattning

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Talens grannar
Säga tal som kommer före och efter ett bestämt tal.
Tränar på att hitta grannarna till ex. 2, 5, 9
Kan grannarna till ex. 2, 5, 9
Kan grannarna till ex. 11, 14, 19
Kan grannarna till ex. 39, 69, 99
Kan grannarna till ex. 129, 159, 199
Använda och förstå en tallinjen
Tränar på att markera ex. 2,5 och 8 på en numrerad tallinje.
Kan markera ex. 2,5 och 8 på en numrerad tallinje.
Kan markera ex. 1, 4, och 7 på en delvis numrerad tallinje (0-5-10).
Kan markera tal 0-20 på en delvis numrerad tallinje (0-5-10-15...).
Kan markera tal 0-200 på en delvis numrerad tallinje (0-10-20...).
Rita en tallinje
Tränar på att rita en tallinje där talen kommer i rätt ordning (0-10)
Kan rita en tallinje där talen kommer i rätt ordning (0-10)
Kan rita en tallinje där talen kommer både i rätt ordning och har jämna avstånd.(0-10)
Kan rita en tallinje där talen kommer både i rätt ordning och har jämna avstånd.(0-20)
Kan rita en tallinje med negativ sida där talen kommer både i rätt ordning och har jämna avstånd.(-10-10)
Udda tal
Tränar på att markera udda siffror på en tallinje(0-9).
Kan markera udda siffror på en tallinje(0-9).
Kan udda tal 0-9 utan stöd från tallinjen.
Kan udda tal 0-100 utan stöd från tallinjen.
Kan förklara vad ett udda tal är och jämföra det med ett jämnt tal.
Jämna tal
Tränar på att markera jämna siffror på en tallinje(0-9).
Kan markera jämna siffror på en tallinje(0-9).
Kan jämna tal 0-9 utan stöd från tallinjen.
Kan jämna tal 0-100 utan stöd från tallinjen.
Kan förklara vad ett jämnt tal är och jämföra det med ett udda tal.
Dela upp tal
Tränar på att dela upp talen 2-5 på ett sätt.
Kan dela upp talen 2-5 på ett sätt.
Kan dela upp talen 2-5 på minst 3 sätt.
Kan dela upp talen 6-10 på minst 4 sätt.
Kan dela upp talen 11-20 på alla möjliga sätt.
Likhetstecknet =
Betyder att antalet på höger sida ska vara lika mycket som på vänster sida om tecknet.
Tränar på likhetstecknets namn och utseende.
Kan likhetstecknets namn och utseende.
Förstår och kan använda likhetstecknet vid enklare beräkningar. ex.2+3=5
Förstår och kan använda likhetstecknet vid enklare ekvationer (jämvikter) ex 2+3=1+4 eller 7=3+4
Förstår och kan förklara hur likhetstecknet fungerar och hur det kan användas.

Steg 3 - Räknemetoder och Automatisering

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Räkneteknik
Addtionsregler
Tränar på att kunna visa och förstå 1+3=3+1
Förstår och kan visa att 1+3=3+1
Förstår och kan visa att man kan flytta mellan termerna 1+3=2+2 eller 9+4=10+3
Räkneteknik
Att inte behöva ramsräkna igenom alla tal för att påbörja en beräkning.
Tränar på att börja addera från det mest lämpliga talet. Ex. 2+4=4+1+1=6
Kan börja addera från det mest lämpliga talet. Ex. 2+4=4+1+1=6
Kan addera från det mest lämpliga utan att stega sig fram. Ex. 2+4=4+2=6
Kan genomföra enklare additioner automatiserat (utan att räkna) Ex. 2+4=6
Kan se sambandet mellan + och - 2+4=6 6-2=4 6-4=2
Automatisering 1
Att kunna se svaret på räkneuppgifter utan att behöva räkna eller tänka efter.
Tränar på Miniplus och Miniminus (Högsta summa 5)
Kan Miniplus och Miniminus (Högsta summa 5)
Kan Lilla plus och Lilla minus (Högsta summa 10)
Kan Stora plus och Stora minus (Högsta summa 18)
Kan använda Stora plus och Stora minus som stöd för andar beräkningar. Ex: 28+3= 8+3+20= 31
Automatisering 2
Tränar på dubblor 1-5 (1+1, 2+2, 3+3 osv.)
Kan dubblor 1-5 (1+1, 2+2, 3+3 osv.)
Kan 10-kamraterna. ex: 5+5, 6+4.(addition)
Kan dubblor 1-9
Kan 10-kamraterna. Ex: 10-5, 10-4. (subtraktion)

Steg 4 - Matematiska begrepp

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Addition
Tränar på att addition betyder plus
Kan betydelsen för addition
Kan använda och förstå även "addera"
Kan förklara samband mellan + och - på ett tydligt sätt
Kan de ingående delarna i addition (term+term=summa)
Subtraktion
Tränar på att subtraktion betyder minus
Kan betydelsen för subtraktion
Kan använda och förstå även "subtrahera"
Kan förklara samband mellan + och - på ett tydligt sätt
Kan de ingående delarna i addition (term+term=summa)
Likhetstecken, Skiljt från, Större än, Mindre än
Tränar på skillnaden mellan likhetstecknet och skiljt från.
Kan skillnaden mellan likhetstecknet och skiljt från
Kan ge exempel på hur man kan använda större än.
Kan ge exempel på hur man kan använda mindre än.
Kan förklara likheter och skillnader mellan de 4 nämnda tecken.
Förhållanden
Förstår och kan använda...
Tränar på att... före och efter
...före och efter.
...under,över, i, på, bakom, framför, bredvid,
...hälften och dubbelt.
...fler än och färre än
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: